Home

Bevolkingsstatistieken per gemeente

Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie? In de Regionale Kerncijfers Nederland (een onderdeel van de statistische databank StatLine) vindt u een grote hoeveelheid gegevens per gemeente. De gegevens in de Regionale Kerncijfers kunt u ook groeperen naar bijvoorbeeld provincie Hieronder staan bevolkingsstatistieken met verschillende invalshoeken. Indicatoren bevolkingsontwikkeling. Wat zie je? In bovenstaande overzicht zijn de aantallen inwoners per gemeente te zien en de ontwikkeling daar van. Daarbij zijn vroegere gemeenten samengevoegd tot de gemeenten anno 2018 De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen. Regionaal: middenjaarsschatting geboorte en sterft Statistieken van bevolking. Globaal bevolkingscijfer per gemeente : alle personen die ingeschreven zijn in de gemeente op de eerste dag van de afgelopen maand, ongeacht het register waarin zij ingeschreven staan (bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister)

Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie

 1. Stand van de bevolking Amsterdam. Permanente link. Gekopiëerd. https://data.overheid.nl/dataset/64727a82-0dd8-4c7d-bebd-220521fa0b78. Status. Beschikbaar. Data eigenaar. Gemeente Amsterdam. Bijgewerkt
 2. Bevolkingsstatistieken. Hier vindt u aantallen van bewoners in de gemeente Nijkerk. In de onderstaande documenten ziet u de opbouw van de Nijkerkse bevolking van het jaar 2019. Leeftijdsopbouwstatistiek gemeente totaal per 2019; Leeftijdsopbouwstatistiek kernen per 2019; Openingstijden
 3. 1. Loop van de bevolking per gemeente in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 => Een bestand met het bevolkingsaantallen op 1 januar

Voor actuele bevolkingscijfers van gemeenten ((opent in nieuw venster)) kunt u terecht op de website van het Rijksregister. U vindt er statistieken over geboorten en overlijdens, nieuwe inschrijvingen en verhuizingen, huwelijken en echtscheidingen, Ook de gemeente met de oudste inwoner van België wordt er vermeld BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2018 Observatiedatum Rijksregister 27 januari 2018 CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1 er JANVIER 2018 Date d'observation Registre national 27 janvier 2018 ADMINISTRATIEVE EENHEDEN - ENTITES ADMINISTRATIVES KONINKRIJK BELGIE - ROYAUME DE BELGIQUE 11. Bevolking per gemeente op 1 januari (1992-2021) (1015.19 KB) Bevolking naar nationaliteit en geslacht per gemeente sinds 1992 (25.78 MB) Aantal huishoudens volgens type per gemeente (1.51 MB Evolutie van de bevolking. In 5 jaar tijd (van 2013 tot 2018) evolueerde de bevolking van België van 11099554 naar 11376070 inwoners. Dit is een stijging van 2.49% op vijf jaar tijd. Het laatste jaar steeg het aantal inwoners in België met 0.49%. Niet-Belgen.

Bevolkings-ontwikkelin

Wagenbezit per huishouden; Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt; Multinationale groepen in België; Maandevolutie van de btw-plichtigen na 30 dagen en volgens activiteit; DataLab : voorlopige bevolkingscijfers op 01.01.2021; Nieuws; Deelnemer Enquête; Over Statbel; Contac Bevolkingsstatistieken per gemeente. Limburgers niet te spreken over aanbod van openbaar vervoer HBVL. In zowat de helft van de Nederlandse gemeenten won een lokale lijst in Nederland zijn de lokale partijen woensdag het vaakst de grootste. Aantal inwoners per gemeente. Statistieken van Bevolking IBZ Instellingen en Bevolking In de bijgevoegde documenten vind u de leeftijdsopbouw van de bevolking van de gemeente Goeree-Overflakkee totaal en per woonkern Bevolking naar geslacht, leeftijd en woonplaats (Belgische gemeenten; 2003-2018) 13 jul 2020. Bevolking Per 1 januari Aantal inwo­ners; Aantal inwoners gemeente Wierden. 2021: 24.538: 2020: 24.445: 2019: 24.351: 2018: 24.260: 2017: 24.225: 2016: 23.952: 2015: 23.874: 2014: 23.909: 2013: 23.812: 2012: 23.834: 2011: 23.627: 2010: 23.456: 2009: 23.481: 2008: 23.387: 2007: 23.429: 2006: 23.533: 2005: 23.496: 2004: 23.339: 2003: 23.440: 2002: 23.432: 2001: 23.446: 2000: 23.382: 1999: 23.197: 1998: 22.946: 1997: 22.78

Bevolking Cijfers & Context Bevolkingsomvang

 1. Over Goeree-Overflakkee | Bevolkingsstatistieken | Leeftijdsopbouw bevolking Leeftijdsopbouw bevolking In de bijgevoegde documenten vind u de leeftijdsopbouw van de bevolking van de gemeente Goeree-Overflakkee totaal en per woonkern
 2. Uitgangspunt is het beschrijven van 'de staat', 'de toestand' van jouw gemeente. De gemeentemonitor bevat een 200-tal indicatoren, waarvan een 70-tal afkomstig uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente. In dit rapport 'Jouw gemeente in cijfers', brengen we een selectie van 100 relevante.
 3. Overige overzichten. Ook de Provincie Gelderland publiceert allerlei cijfers over de gemeente Bronckhorst. Het betreft cijfers over bevolkingssamenstelling, wonen, bodemstatistiek, economie en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie, politieke gezindte en verkeersveiligheid. U vindt deze cijfers in het Statistisch zakboek van de Provincie Gelderland

Op 1 januari 2020 telt de provincie 649.957 inwoners. Nog nooit telde Fryslân zoveel inwoners. De ontwikkeling van de bevolking verschilt per gemeente en/of regio. In Leeuwarden, de regio's Zuidwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en de Waddeneilanden is de afgelopen tien jaar de bevolking licht gegroeid gemeente per fiets en te voet is ruim 90% van de inwoners is (zeer) tevreden. Ruim tweederde van de inwoners vindt de bereikbaarheid van hun woning tijdens werkzaamheden in de buurt goed. Ook over de Informatie rondom werkzaamheden is een ruime meerderheid.

Statistieken van bevolking - Bevolking - IBZ Instellingen

De gemeente Hürtgenwald houdt zelf, doorgaans maandelijks, bevolkingsstatistieken op haar website bij. De onderstaande cijfers (exclusief tweede-woningbezitters) per 31 maart 2021 zijn hieraan ontleend Inwoners per leeftijd. Inwoners Mannen Vrouwen Belgen Niet-Belgen. Loop van de bevolking. Geboortes Overlijdens Inwijking (B) Uitwijking (B) Inwijking (Int.) Uitwijking (Int.) Belg naar Vreemd Vreemde naar Belg. Evolutie niet-Belgen (%) Bedrijfsgegevens, jaarrekeningen, staatsblad publicaties

Statistiek Vlaanderen Home - Statistiek Vlaandere

Percentage per partij in de gemeente Barendrecht, verkiezingsuitslag van 17 maart 2021. Bekijk ook de uitslagen per stembureau en voor heel veel andere verkiezingen voor de gemeente Barendrecht. Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Barendrech In 2020 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.781 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 376 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2020 Zonnebeke met 12.498 inwoners. Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt Puurs is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Boom, Bornem, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Niel, Sint-Amands en Willebroek. Puurs heeft een oppervlakte van 33,4 km2 en telt 16.600 inwoners, goed voor een bevolkingsdichtheid van 496,8 inwoners per km2 In Oost-Vlaanderen wonen 1.506.866 personen (2018) verspreid over 60 gemeenten (505 inwoners per km2). Gent is de grootste stad met 260.537 inwoners (17,3% van het totaal). Naast Gent tellen enkel Sint-Niklaas en Aalst meer dan 50.000 inwoners. Het westelijk deel van de provincie is het duns Demografische kerncijfers per gemeente Tijdschrift. Deze publikatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en per provincie. Naast gegevens over de stand en de loop de bevolking zijn eveneens gegevens over de leeftijdsverdeling, de huishoudens, de woningvoorraad en de nieuwbouw opgenomen. Genre

Hieronder staan bevolkingsstatistieken met verschillende invalshoeken. In bovenstaande overzicht zijn de aantallen inwoners per gemeente te zien en de ontwikkeling daar van. Voor 2021 zijn het nog voorlopige cijfers, de definitieve aantallen komen later dit jaar In 1850 beginnen gemeenten in Nederland de gegevens van hun inwoners permanent vast te leggen. Dat doen ze nu nog steeds. Het bestand waarin ze die gegevens noteren noemen we het bevolkingsregister. Iedere gemeente had vroeger zijn eigen werkwijze. Verderop leest u hoe dat per gemeente ging Overzichtspagina gemeentes in Nederland. Deze kaart laat alle Nederlandse gemeentes zien. Selecteer een gemeente om de informatie per gemeente te bekijken Statistische gegevens over gemeente Loon op Zand zoals bevolking, werkgelegenheid, economie, wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, recreatie, sport, jeugd en onderwijs. Website CBS Cijfer Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,4

Stand van de bevolking Amsterdam Data overhei

Hieronder vallen ook de gemeentelijke taakstellingen voor het (jaarlijks) huisvesten van statushouders. 8. De verwachte positieve buitenlandse migratiesaldi zijn verdeeld over alle gemeenten in Noord-Brabant. Beide verdelingen hebben plaatsgevonden op basis van de gemeentelijke bevolkingsomvang per 1 januari 2016 (CBS-Statline, 2017) Bevolking De ontwikkeling van de bevolking in de provincie Groningen kenmerkt zich door grote verschillen. Er is sprake van een sterk groeiende stad met een jonge bevolking. De gemeenten om de stad liften tot op zekere hoogte mee op dit succes, maar hebben te maken met ontgroening en vergrijzing. In de gemeenten die verder van [ Migratie per gemeente. Omdat in de provinciale prognose het gemeentelijk schaalniveau de basis vormt voor de vooruitberekeningen, zijn de (verwachte) binnen- en buitenlandse migratiesaldi voor Brabant als geheel vertaald naar de individuele gemeenten Over gemeente Den Bosch. Den Bosch is een gemeente in de provincie Noord-Brabant.Gemeente Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.781 hectare, waarvan 10.999 land en 782 water (100 hectare is 1 km 2).De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.992 adressen per km 2.Er wonen 73.408 huishoudens in gemeente Den Bosch en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 14 wijken en 107 buurten

Bevolkingsstatistieken Nijker

 1. der het geval. Het gaat vaak om relatief dun bevolkte gebieden aan de grenzen van het land. Uitgaande van de gemeente-indeling van Nederland in 2013 en de bevolkingsstatistieken per 1/1/2014
 2. stens 2 werkdagen vooraf via e-mail contact opnemen met het betrokken Rijksarchief.De coördinaten van onze diensten zijn hier te vinden.; OPGELET: een bezoek aan de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief in Brussel moet.
 3. Bevolkingsstatistieken (1841-1976) De 'Mouvement de la Population' (in het Nederlands 'Loop van de bevolking') vormt een unieke reeks van 717 registers en 23.000 tabellen met bevolkingsstatistieken uit de periode 1841-1976, die tot op het niveau van de gemeente uitgewerkt zijn
 4. De GGDAtlas biedt informatie over de volksgezondheid in de gemeenten van de regio Utrecht. U vindt hier cijfers, achtergrondinformatie, rapporten en vragenlijsten. De cijfers komen uit onderzoek door de GGD regio Utrecht uitgevoerd of uit externe bronnen
 5. Mogelijkheden per gemeente. Mogelijkheden per gemeente . Per gemeente kan de Toekomstbestendig Wonen Lening verschillen. De leningen zijn voor voor bestaande bouw en aanhorigheden (zoals schuren). Wanneer een nieuwbouwwoning is opgeleverd dan komt ook deze bouw en aanhorigheden in aanmerking voor de Toekomstbestendig Wonen Lening

Bevolkingsstatistieken - KennisWes

Gemeente Almelo. Logo that leads to the homepage. Search. Zoeken . Paspoort en ID-kaart. Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen, zakenpaspoort en tweede paspoort. Rijbewijs. Rijbewijs aanvragen of vernieuwen (online verlengen), kwijt of gestolen en gezondheidsverklaring. Melden aan. Uden, juni 2014 Stichting Het Uden-archief van Bressers Luciën Bressers Wilhelminastraat CG Uden Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken Statistieknummer Omschrijving van de statistieken Blz. 1. Samenstelling van de bevolking van Vluchtoord Uden per nationaliteit. 1 2a Data en informatie is dé website voor iedereen die op zoek is naar objectieve, betrouwbare en actuele data over Amsterdam In de tweede helft van 2017 zijn er in de provincie Utrecht 1.220 vergunninghouders gehuisvest. Iedere gemeente moet vluchtelingen huisvesten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt hoeveel vluchtelingen dit per gemeente moeten zijn. Dit is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. 1 SCP, 2016. De toekomst tegemoet

Gemeenten willen maatwerkdata voor uitvoering jeugdhulpbeleid. Auteur: Jaap van Sandijk (Freelance journalist) In 2015 werden gemeenten, als gevolg van decentralisatie, verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg Andere geloven waren vrijwel afwezig in de gemeente. Uit een telling die in 1809 is gedaan, blijkt dat in alle dorpen samen 4612 mensen woonden. Daarvan waren 4540 hervormd, 48 katholiek, 16 luthers, 7 joods en 1 mennoniet. Zondagsrust. Op veel plaatsen in Nederland lopen kerken leeg, maar niet of nauwelijks in de gemeente Ede Het aantal consulteenheden is gecorrigeerd per 1000 inwoners per leeftijdsgroep op basis van de bevolkingsstatistieken van het CBS op postcodeniveau. We gebruiken peildatum 1 januari. De acute zorg aan baby's geboren in dat jaar, wordt in hun geboortejaar meegenomen bij de leeftijdsgroep '0-4' Het district Oberthal vormt een eigen gemeente. Individueel bewijs ↑ Bevolkingsstatistieken per 31 december 2011 (huisvestingsstatus per 31 december 2011) van de gemeente Oberthal - inwoners met hoofd- en tweede verblijfplaats in de gemeente Secretarie Gemeente Utrecht. Bevolking van Utrecht per 1januari 1995. Utrecht: Secretarie Gemeente Utrecht, 1995. Centrum voor Onderzoek en Statistiek. Bevolking vanRotterdam in 1995. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek,1996. Dienst Burgerzaken Gemeente Den Haag. BevolkingscijfersDen Haag naar nationaliteit en etniciteit 1992

De HISSTER-databank bevat een selectie van de sterftestatistieken uit de rijke bron van de Mouvement de la Population et de l'Etat Civil. Ze bevatten onder andere per arrondissement en per gemeente het jaarlijkse aantal sterfgevallen opgedeeld per geslacht, leeftijdscategorie en doodsoorzaak (cholera, kanker, tuberculose, gewelddadige dood, zelfmoord, doodgeboorte enzovoort) Wanneer dergelijke onderzoeken naast bevolkingsstatistieken per provincie worden gelegd, kan dit verklaringen bieden voor bepaalde patronen binnen de culturele participatie. (relatief) hoge investeringen die de provincie en gemeentes aldaar in bibliotheken hebben gedaan Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder da Spread the loveHet aantal asielvragers op 01/01/2018 in je gemeente Voor het volledige bericht met alle grafieken, zie BuG 384 on-line, voor de tabel zie Wachtregister asiel per gemeente 2012-2018Met 39.974 was het aantal Asielvragers in het Wachtregister Asiel nog nooit zo laag en dit uitsluitend als gevolg van het genereuze beleid van Theo Francken [

Gemeente, wijk en buurt. DASC GBA Statistiek bevat naast algemene bevolkingsstatistieken meer dan 200 voorgedefinieerde tabellen, figuren en kaarten gegroepeerd rond thema's als gezinsrelaties, geboorte/sterfte, binnenverhuizingen, vestiging/vertrek en verkiezingen Bevolkingsstatistieken. De geboorte- en sterftecijfers in Zweden 1950-2008. Zweedse bevolkingspiramide, een gemiddelde stijging van 31.680 per jaar. De hoofdstad Stockholm heeft een gemeentelijke bevolking van ongeveer 950.000.

Cijfers en statistieken over gemeenten Vlaanderen

172 inwoners per km 2: Postcode: 65623 Netnummer: 06430 Kenteken: EMS, DIZ, GOH Community-sleutel: 07 1 41125 LOCODE: DE 5SC Administratie adres vereniging: Burgstrasse 1 56368 Katzenelnbogen Website: www.gemeinde-schiesheim.de: Lokale burgemeester: Norbert Fey Locatie van de gemeente Schiesheim in het district Rhein-Lah Bevolkingsstatistieken van de FOD Economie. Met deze bron kunnen we de totale bevolking verdelen naar gemeente, geslacht, leeftijd en nationaliteit. De bestanden hebben betrekking op 1 januari van elk jaar. Voor de arbeidsrekening maken we een gemiddelde van twee opeenvolgende jaren. Voor het jaa

Structuur van de bevolking Statbe

 1. binnen de gemeente Amsterdam, in de veronderstelling dat al (Bron: CBS bevolkingsstatistieken) De CBS standplaats data heeft betrekking op het jaar 2018. De CBS verkeersstromen data is over 3 jaar opgebouwd per voertuig en laadvorm (standplaats/klant) over de tijd
 2. Evolutie in de gewesten per 1.000 inwoners 1% van de Brusselse bevolking bestaat op dit ogenblik nog altijd uit asielvragers, in het Vlaams gewest 0,2%, in het Waals gewest 0,4%. Aantal Wachtregister Asiel 2012-2018 per gemeente in 2 muis-klikken, zie Tabel Wachtregister asiel per gemeente 2012-201
 3. Schattingen per gemeente. In het rapport kun je ook de schattingen per gemeente inkijken. Die lokale schattingen zijn belangrijk om ook op lokaal niveau de bewustwording over dementie te vergroten en lokale overheden te stimuleren om een dementiebeleid te ontwikkelen
 4. Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie
 5. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar
 6. g onder alle gemeenten) Archief van deze indicator. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2020 (actuele versie , 31 mrt 2021.
 7. Benieuwd naar de wanbetalers in jouw gemeente? Vraag (een van) onderstaande gratis rapportages aan: Uitgebreide rapportage met achtergrondkenmerken: aantal wanbetalers leeftijdscategorieën herkomst wel/geen zorgtoeslag wel/geen uitkering huishoudsamenstelling Peildatum 31-12-2019 Bekijk de voorbeeldrapportage van 2019» Rapportage wanbetalers per wijk: aantal wanbetalers verdeling per wijk.

Bevolkingscijfers België per gemeent

Bevolkingsstatistiek Caribisch Nederland Wat behelst het onderzoek Doel. De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking van Caribisch Nederland op 1 januari.Tevens geeft de statistiek informatie over de veranderingen die van jaar op jaar optreden in de omvang en samenstelling van de bevolking, door geboorte, sterfte en migratie Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2016. U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken. Per 1 januari 2017 bedraagt de Nederlandse bevolking 17,1 miljoen inwoners

Sector en regio. Het aantal vestigingen in het Vlaams Gewest kan ingedeeld worden naargelang de plaats (provincie, arrondissement en gemeente) van de 'productie-eenheid' (werkplaats). De aanwezigheidsindex (AI) zet de verhoudingen binnen een deelgebied in relatie tot een gelijkaardige verhouding binnen het gebied waarmee wordt vergeleken stedelijke gemeente Gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Opm.: Het percentage van de bevolking van een land dat minstens één keer per jaar met vakantie gaat. verdubbelingstijd De afdeling Bevolkingsstatistieken houdt zich bezig met de demografie

Bevolking Statbe

Antilliaanse gemeenschap heeft. Per 1-1-2005 staan er ruim 20.000 Antillianen ingeschreven en dat is bijna het dubbele van de gemeente op de tweede plaats (Amsterdam). Tevens valt op dat in de top 25 nog vijf gemeenten uit de (directe) omgeving van Rotterdam voorkomen (Dordrecht, Spijkenisse, Schiedam, Capelle a/d IJssel en Vlaardingen) Lijstje: 11 landen met de meeste eetstoornissen. De gegevens zullen niet volledig zijn, want niet iedereen is gediagnostiseerd. Daarnaast is het hebben van een psychische stoornis in veel landen taboe. Het wordt dan genegeerd, laat staan dat mensen hulp zoeken. China. China is één van de landen met het hoogste percentage eetstoornissen ter. De gemeente Nieuwegein heeft een relatief hoog aantal naar bevolkingsstatistieken uitgevoerd om te beoordelen of risicofactoren voor psychische Hieronder worden de belangrijkste resultaten uit de interviews per thema beschreven. EINDRAPPORT ONDERZOEK JEUGD-GGZ NIEUWEGEIN 3 Online Nederlandstalige Encyclopedie Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) (Statistieken, documentatie en informatie - > Statistieken Een gemeente is niet verplicht om uit de inkomsten van de hondenbelasting een tegenprestatie te leveren. Desondanks worden de opbrengsten van de 'blaftax' doorgaans gebruikt voor de kosten die nodig zijn voor het hondenbeleid van de gemeente, zoals onder andere het aanleggen van uitlaatveldjes. Dit beleid verschilt per gemeente

Verzamelbeschrijving: 27-28 Bevolkingsoverzichten per 1 januari 1988, onderscheiden naar subbuurt, leeftijd, gezinsverhouding en geslacht, 198 Noordenveld. Hierdoor geven de officiële bevolkingsstatistieken een vertekend beeld. De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRD wordt voor 2019 gebaseerd op het officiële bevolkingsaantal (volgens CBS) per 1 januari 2017. Gevolg zou zijn dat de gemeente Noordenveld onredelijk moet bijdragen, namelijk voor circa 2.000 inwoner de afgelopen jaren steeds rond de 23.000 per jaar (figuur S.1). Enkele bedrijven in de gemeente Westland spraken begin 2017 hun zorgen uit dat het steeds moeilijker wordt Poolse arbeiders te vinden. Uit de meest recente immigratiecijfers is niet af te leiden dat sprake is van een verminderde toestroom van Polen naar ons land. Voorlopige cijfers. Totaal vruchtbaarheidscijfer (levendgeboorten per vrouw) Levendgeboorten en sterfgevallen ( 000) Levensverachting en gezonde levensjaren bi BELGIË Bevolking (1.1.2019) 11,5 miljoen 2,6 % van het totaal voor de EU-27 Bevolkings-dichtheid (2018) 375 personen per km 2 Beschikbaar inkome In 2019 bereikte het vruchtbaarheidscijfer in Turkije een nieuw dieptepunt Een deel van de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam is per 1 juli overgenomen door Buurtteams Jeugd & Gezin. Buurtteam Jeugd en Gezin is er voor uw vragen over opvoeden en opgroeien, maar ook voor begeleiding van ouders/volwassenen met kinderen tot 18 jaar

Lijsten van Nederland - Lijst van premiers van Nederland, L

Vierde dichtstbevolkte gemeente van Limburg. De twee fusies die op 1 januari volgend jaar van kracht worden hebben geen invloed op de plaats van Heusden-Zolder in de bevolkingsstatistieken van Limburg.Met 33.386 inwoners op dit moment blijft Heusden-Zolder de zevende gemeente van Limburg, vlak voor ons staat Lommel met 34.024 maar we worden nu wel op de hielen gezeten door de fusiegemeente. Slechts 5de keer sinds 1850: inwonersaantal daalt door coronacrisis In 2020 daalde het inwonersaantal van onze gemeente tot 37.005 inwoners. Deze daling met tien inwoners is bijzonder opmerkelijk. Sinds de start van de officiële bevolkingstellingen in 1850 - 170 jaar geleden dus - noteerden we amper vijf k.. Regio's die beschikken ov er bevolkingsstatistieken voor hun gebied opge-splitst naar geslacht en leeftijdscategorie kunnen eenzelfde berekening uitvoeren. Dat stelt iedereen in staat om per provincie, zorgregio of gemeente een schatting te maken van het aantal personen met dementie nu en de volgende decennia. Daarbij moet wel de observatie.

Bevolkingsstatistieken van de gemeente Enschede laten het exacte patroon van vestiging en vertrek zien. 600 per jaar. Van de jongeren die zich in Enschede vestigen komen de meesten uit andere Twentse gemeentes, Groningen, Deventer, Zwolle en Amsterdam Bron: ADSEI, Bevolkingsstatistieken en kadastrale statistiek van de gebouwen, bewerking SVR 1.2. Evolutie in het Figuur 3 Aandeel eigenaars per gemeente in de Vlaamse Rand, 2001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 D r o g e n b o s W e m m e l V i l v o o r d e S i n t-P i e t e r s-L e e u w M a c h e l e n G r i m b e r g e n L i n k e b e e k H. Stad Antwerpen. Grote Markt 1. 2000 Antwerpen. BTW BE 0207.500.123 . info@antwerpen.be. 03 22 11 333 > elke werkdag van 9 tot 17 uu Bevolkingsregister Den Haag, 1913-1939. De scans van gezinskaarten met daarop personen jonger dan 100 jaar, worden niet getoond. Wanneer u kunt aantonen dat de persoon die u zoekt inmiddels is overleden, doet u de aanvraag voor het vrijgeven van de scan per e-mail onder vermelding van 'Bewijs van overlijden'.. Bekijk het overzicht met afkortingen die u tegen kunt komen bij het bekijken van. cie) verwoord. Vooralsnog houdt de gemeente Nijkerk vast aan de doelstellingen uit het Provin- in totaal zo'n € 6 miljard per jaar en aan immateriële kosten zo'n € 3 miljard per jaar. 1 De aantallen zijn gebaseerd op politieregistratie, bevolkingsstatistieken en rechtban kverslagen

Bevolkingsstatistieken - Gemeente Goeree-Overflakke

De gemeente Tynaarlo is een meer dan gemiddeld vergrijsde gemeente. In 2010 de bevolkingsstatistieken van die leeftijdsgroep een hoog resultaat. De opkomst tot 25 jaar is minimaal. Verdeeld per type woning: appartement en eengezinswoning Ik kreeg per omgaande vlot antwoord van de afdeling Voorlichting. Een standaardbriefje nog wel, dus ook zo naar alle andere persbureaus gestuurd. De gemeente sprak van een vertekend beeld Weliswaar was er sprake van 2119 inschrijvingen vorig jaar in Bankenbosch. En kennelijk netjes ingeschreven bij de gemeente Noordenveld Kotstudenten zijn quasi-permanente bevolking maar worden niet opgenomen in de bevolkingsstatistieken. Ze zorgen nochtans wel voor een administratieve en organisatorische 'last' vergelijkbaar met een doorsnee bewoner: ze produceren ook afval, ze gebruiken ook de fietspaden, ze gaan er ook naar de bib, het zwembad, de parken, bezorgen de lokale politie werk, etc vestigingen per 1.000 inwoners Geraardsbergen Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de provincie M² winkelvloer-oppervlakte per 1.000 inwoners Geraardsbergen M² winkelvloer-oppervlakte per 1.000 inwoners in de provincie Convenience 2,35 2,25 378,79 m² 363,33 m² Shopping 3,27 3,03 1.025,54 m² 852,77 m Bij het bepalen van bevolkingsstatistieken van de agglomeraties wordt rekening gehouden met de gemeentegrenzen. Zo bekomt men geoperationaliseerde agglomeraties. Inwonersaantallen van de 5 grootste Belgische agglomeraties, gemeten volgens de definitie op basis van de volkstelling 2001, geoperationaliseerd volgens de bevolking per gemeente op 1 januari 2017

Regio's die beschikken over bevolkingsstatistieken voor hun gebied opge-splitst naar geslacht en leeftijdscatrie kunnen eenzelfde berekeningego uitvoeren. Dat stelt iedereen in staat om per provincie, zorgregio of gemeente een schatting te maken va n het aantal per sonen met dementie nu en de volgende decennia Spread the loveHoeveel Roemeense en Bulgaarse medeburgers zijn er reeds in onze gemeenten? Los van de attesten voor tewerkstelling en (schijn)zelfstandigheid, is het interessant en nuttig om weten hoeveel Roemeense en Bulgaarse medeburgers zich reeds in België gevestigd hebben, op basis van de meest recente bevolkingsstatistieken naar nationaliteit en gemeente (2011) Bevolking 11.492.641 inwoners (2019) bron 1 Landoppervlakte 30.688 km2 bron 1 Federale hoofdstad Brussel Staatshoofd Koning Filip Eerste Minister Alexander De Croo Nationale feestdag 21 juli Nationale talen Nederlands, Frans en Duits Munteenhei

Bevolking naar geslacht, leeftijd en woonplaats (Belgische

per 1.000 inwoners Oudenaarde Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de provincie M² winkelvloer-oppervlakte per 1.000 inwoners Oudenaarde M² winkelvloer-oppervlakte per 1.000 inwoners in de provincie Convenience 2,37 2,25 443,63 m² 363,33 m² Shopping 5,54 3,03 1.443,20 m² 852,77 m De VVV Doetinchem is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Het is ook mogelijk om het boekje op te sturen (met verzendkosten). Naast de VVV is de kabouterroute ook verkrijgbaar bij: Meester Mokka, Boliestraat 23. Eetwinkel Van Mien, Grutstraat 49 (7 dagen per week geopend

Bevolkingsstatistieken - In en over Wierden - Gemeente Wierde

Jouw gemeente in cijfers - Statistiek Vlaandere

Goed zorgbeleid heeft behoefte aan betrouwbare cijfers over het aantal Op basis van de bevolkingsstatistieken voor het Vlaamse Gewest (bron be.STAT, peildatum 1/1/2015) geeft dat volgende aantallen van perso ; Hoeveel inwoners telt uw gemeente? Bevolkingscijfers.be inwoners per gemeente, provincie, gewes ; Uitvoerende macht in België - Wikiped bevolkingsstatistieken van de gemeente Eindhoven [2] en van heel Neder De gemiddelde bestedingen aan kleding bedragen f 500,- per baby. Voor hardwaren moet onderscheid gemaakt worden tussen eerstgeborenen en niet-Baby-speciaalzaak Veldhoven 8 . eerstgeborenen. V~~r. Per 23 augustus 1851 zijn het openbare vergaderingen. 1. 1817 april - 1837 februari. Bevolkingsstatistieken en gegevens van de loop der bevolking, 1876 - 1933. -- 1 pak Op 1 juli 1921 werd een door de gemeente Gouda gelegde grondkabel in gebruik gesteld 6.1.1.2 Demografie van de gemeente Totale bevolking naar geslacht - 2006 Bron : NIS, bevolkingsstatistieken Definitie relatief : t.o.v. totale bevolking gemeente provincie absoluut relatief absoluut relatief Mannen 8.699 49,4% 685.750 49,2% Vrouwen 8.924 50,6% 707.410 50,8 Het heeft 707.292 inwoners (per 31 december 2019) in 47 gemeenten op een oppervlakte van 2.690 km². De hoofdstad is Modena. De provincie grenst in het noorden aan Lombardije, in het oosten aan de provincie Ferrara en de metropool Bologna, in het zuiden aan Toscane en in het westen aan de provincie Reggio Emilia. Grootste gemeenschappe

Bevolkingsstatistieken - Gemeente Bronckhors