Home

Patrimoniumpolis betekenis

PATRIMONIUMPOLIS - SOCIAL PROFIT EN OPENBARE SECTOR BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon; - hun personeel bij de uitoefening van hun functies; - de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringneme KBC- Patrimoniumpolis Kantoren en Buildings De KBC-Patrimoniumpolis Kantoren en Buildings beschermt uw roerende en onroerende goederen tegen allerlei gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan die goederen kunt u in deze polis verzekeren. Bent u een huurder? Dan dekken wij ook uw aansprakelijkheid als huurder Het woord patrimonium betekent eigenlijk vaderlijk erfdeel. Soms wordt dit echter gehanteerd in de zin van vaderlands erfgoed. De term kan verwijzen naar: het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, opgericht in 1879 Als ondernemer wil je jezelf financieel beschermen. Verzeker je gebouwen, materieel en voorraad. Ontdek het aanbod van KBC

Begrippen DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS 1Doel 2 - Fide

De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen. Maar een brandverzekering is veel ruimer dan de naam Alle risico's betekent dat alles verzekerd is, tenzij een risico uitdrukkelijk uitgesloten wordt Transcriptie. 1 KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan deze goederen kan u in deze polis verzekeren. Is de verzekerde huurder, dan dekken wij tevens zijn aansprakelijkheid als huurder KBC-Patrimoniumpolis Glastuinbouw De KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schad

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door: Brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw. Aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen Hallo, wij hebben een geklasseerde hoeve gekocht en zijn nu voor de verzekering aan het kijken. Wij hebben nu een premieberekening aan de hand van een patrimoniumpolis. Heeft iemand reeds dergelijke verzekering gehad? Geldt dit enkel voor ondernemingen / bedrijven? Groetje Uw gebouwen en goederen worden verzekerd via onze KBC Patrimoniumpolis. Deze polis, die speciaal voor bedrijven ontwikkeld werd, biedt een waaier van verzekeringen tegen gevaren waaraan uw onroerende goederen bloot staan. Bovendien kunt u in de Patrimoniumpolis ook schade die verband houdt.. 2. Patrimoniumpolis. De patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerlei gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan die goederen, kunt u in deze polis verzekeren

Patrimoniumpolis - de zaakschadeverzekering voor jouw onderneming Helix Verzekeringen bvba Loofstraat 39 8500 Kortrijk 056 52 11 11. kantoor@helixverzekeringen.be. BE0475369284. Home Ondernemingen Particulieren Verenigingen. PRODUCTFICHE KBC-PATRIMONIUMPOLIS LAND- EN TUINBOUW Waardenverzekering Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden. Doelgroep Deze verzekering is bestemd voor bedrijven die behoren tot de doelgroep van de Patrimoniumpolis en waarden tegen alle risico's willen verzekeren Het is niet verplicht om een brandverzekering voor jouw bedrijf te onderschrijven. In je polis Handel Plus zitten verschillende soorten verzekeringen met bepalingen die enkel voor die verzekering gelden. Ben je huurder of gebruiker van het gebouw, dan verzekert die verzekering jouw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid Samenvatting samenvatting patrimoniumverzekeringen: speciale algemeen bedrijfsschadeverzekering ondernemen wil zeggen dat er veel worden genomen. deze zorgen. AanmeldenRegistreren Patrimoniumpolis L_ 0 0. Baloise Belgium nv - Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 - Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - Tel.: +32 3 247 21 11 - Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België - Tel.: +32 2 773 03 1

Patrimonium - Wikipedi

Zoals reeds vermeld, is de brandverzekering geen verplichte verzekering. Ze heeft wel een aantal basisdekkingen die wettelijk vastliggen: schade door brand, explosie of een implosie. rook- en roetschade. inslag door bliksem (met o.a. nefaste gevolgen voor je elektrische of elektronische toestellen) schade aangebracht door een dier of. patrimoniumpolis - industrie - handel blz. 2 - het breken van ruiten, spiegels en glas van kasten, tafels en soortgelijke meubels die deel uitmaken van de verze Burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij uitbating. Dekking van uw extracontractuele BA uitbating (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) voor de schade toegebracht aan derden in het kader van de verzekerde activiteit, onder meer in de volgende gevallen: Door brand, vuur, ontploffing, rook of water. Door een accidentele milieuaantasting De Fidea Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan deze goederen kan u in deze polis verzekeren. Doelgroep De Patrimoniumpolis is bestemd voor zelfstandigen of bedrijven die goedere

Patrimonium verzekering - KBC Bank & Verzekerin

 1. De KBC-Patrimoniumpolis bundelt al je verzekeringen tegen schade die verband houdt met je roerende en onroerende goederen in één enkele polis. De dekking 'Storm en aanver-wante gevaren' maakt er deel van uit. Je polis verzekert daardoor schade door wind, door hagel, door sneeuw en ijsdruk en door het verschuiven of vallen van een compact
 2. g Stad Roeselare Nationaal identificatienummer BE 0207432520 Postadres Botermarkt 2 Plaats Roeselare Postcode 8800 NUTS-code BE256 - Arr. Roeselare Lan
 3. treare te Update april 2017 03 Checklist aftrekbare kosten Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet
 4. g - Patrimoniumpolis Stad en OCMW Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen. Officiële bena
 5. 1 RISICO-ANALYSE Bij investeringen In ENERGIEVOORZIENING Arnold Rahier Landbouwtechnisch Adviseur2 Overzicht Risico-analyse Patrimoniumpolis Bedrijfsp..
 6. Vertalingen in context van à souscrire in Frans-Nederlands van Reverso Context: Songez à souscrire une assurance évacuation médicale
 7. PUUR Lifestyle is het verfrissende regionale lifestyle magazine dat maandelijks in meer dan 80.000 brievenbussen valt

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Patrimoniumpolis. Sluit een KBC-patrimoniumpolis land- en tuinbouw af en geniet van 8% korting. Heb je al een polis? Dan geniet je van 10% korting. De actie geldt voor landbouwbedrijven, niet voor glastuinbouw. Spring eens binnen bij je KBC-kantoor en toon je lidkaart. bedrijfsbeheer Binnen de Patrimoniumpolis Land- en Tuinbouw (de klassieke brandverzekering) die we aanbieden, was er al een optie voor het verzekeren van productieverlies bij melkvee. Op die manier zijn groepen dieren en hun productiewaarde verzekerd, bijvoorbeeld wanneer een stal afbrandt of bij melkbederf in de koeltank

versie mei 2010 patrimoniumpolis - woningpolis - blokpolis woningen blz. 1 WETTELIJKE VERZEKERING NATUURRAMPEN U bent verzekerd volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen. Deze bepalingen primeren op elke andere bepaling in deze polis in de mate dat ze ervan zouden afwijken, met uitzondering van de bepalingen i.v.m. de specifieke verzekeringen voor individuele voorwerpen Het inlassen van deze 'afstand van verhaal' in de patrimoniumpolis van de Stad (en de meerpremie die dit met zich meebrengt) is ten laste van de Stad. Dit betekent dat de Stad haar brandverzekering die de eigenaarsrisico's dekt, uitbreidt met een 'afstand van verhaal' voor de huurdersrisico's

Stad heeft noodplan voor brand in Sint-Romboutstoren: Hij is voor meer dan 50 miljoen verzekerd. Na de brand in de Notre-Dame in Parijs heeft de stad Mechelen de evacuatieprocedure nog eens. Als verzekeringsmaatschappij waakt Baloise Insurance over jouw financiële veiligheid. Tegelijk zorgen we ervoor dat alles in lijn is met zowel wettelijke en reglementaire normen als de deontologische en ethische regels. We streven ernaar om je zo transparant mogelijk te informeren over de wettelijke informatie van jouw verzekeringen

Handel in paarden Home stalling foto s handel contact handel wij bieden sport recreatiepaarden en pony s aan. Om de beste kwaliteit te verzekeren teste Vertalingen in context van fondée à souscrire in Frans-Nederlands van Reverso Context: Conformément à cette décision, la Communauté est fondée à souscrire 30000 ac-t ions supplémentaires de 10000 écus chacune 'afstand van verhaal' in de patrimoniumpolis van de Stad (en de meerpremie die dit met zich meebrengt) is ten laste van de Stad. Dit betekent dat de Stad haar brandverzekering die de eigenaarsrisico's dekt, uitbreidt met een 'afstand van verhaal' voor de huurdersrisico's Om de verzekeringspremie van de patrimoniumpolis brand Politiezone Antwerpen te kunnen betalen, vraagt de dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen het geraamde bedrag van 60.000,00 EUR (vrij van btw) voor 2019 vast te leggen, om de toegezonden facturen aan Ethias nv, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0404.484.654, te kunnen betalen kbcverzekeringenproesmans.be Get all latest Coupon Codes, Discount & Promo Code. Over 1,000,000+ Coupons Updated Dail

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE - PDF Gratis downloa

 1. INFORMATIENOTA 2021 ECoOB / INFORMATIENOTA AANVULLING 6 MEI 2021 Algemeen: de Informatienota is herschikt zodat de volgorde overeenstemt met het Koninklijk Besluit met betrekking tot de publicatie van een Informatienota van 23 september 2018.. Waarschuwing: de Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op.
 2. Kbc werktuigendagen. KBC Bank & Verzekering is traditiegetrouw weer hoofdsponsor van de Werktuigendagen in Oudenaarde. Daarnaast is KBC ook zelf op de beurs aanwezig met een grote stand. Als het gaat om land- en tuinbouw is KBC al jarenlang dé financiële expert en partner bij uitstek KBC
 3. CONTACT Maaslands Zakenkantoor Bekkers nv Rijksweg 165 Bus 2. BE 0423.817.843. FSMA: 2346
 4. FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845. Particulieren. Autoverzekering; Brandverzekering; Honden- en Kattenverzekerin

MULTIRISICOVERZEKERING

Brandverzekering - KBC Bank & Verzekerin

 1. Patrimoniumpolis BouwInf
 2. Arego Brandverzekerin
 3. Polissen - Plaatselijke Brandverzekering Ichtege
 4. Patrimoniumpolis - de zaakschadeverzekering voor jouw
 5. KBC-PATRIMONIUMPOLIS LAND- EN TUINBOUW - PDF Free Downloa