Home

Waarvoor was er een stadhuis in de middeleeuwse stad

In de Middeleeuwen waren de meeste huizen van hout. Als er ergens brand uitbrak was de kans groot dat die oversloeg naar andere huizen. De kerk was wel van steen gemaakt. In de Middeleeuwen hoorden alle mensen bij de kerk. Zij vonden het heel belangrijk om een mooie kerk in hun stad te hebben. De kerk, dat was de trots van de stad De bouw van het stadhuis was geïnspireerd door de Griekse bouwkunst. In het gebouw moest het hele stadsbestuur passen. Het stadsbestuur had in de tijd van Napoleon veel nieuwe taken gekregen. In 1848 werd het stadhuis verder naar achteren uitgebreid. Zo ontstond voor het eerst in de geschiedenis een stadhuis dat groot genoeg was voor de taken van het stadsbestuur Centrale markt, plaats van handel en voorzieningen In het centrum rond de grote markt stonden de belangrijkste openbare gebouwen van de stad. Zo kon je er de burcht, abdij, kerk of kathedraal, belfort, hallen, het stadhuis en het stapelhuis vinden. Deze gebouwen waren in steen opgetrokken

Het stadpatriciaat wordt gevormd door een groep welvarende stedelingen die in de stad de dienst uitmaken in de gilden. Uit hun midden worden de verschillende functies in het stadsbestuur ingevuld. Op deze wijze beheersen zij de productie en de handel en zorgen zij voor de noodzakelijke orde en veiligheid Een gemeentehuis (vaak ook: raadhuis of stadhuis) is een gebouw waarin de ambtenaren van de gemeente, de burgemeester en wethouders (Nederland) of schepenen (België) werken en waar de gemeenteraad vergadert. Inwoners kunnen er doorgaans terecht voor gemeentelijke diensten. In veruit de meeste gevallen is het gebouw eigendom van de gemeente Het eerste stadhuis van Rotterdam zal, net als in vele andere steden, ongetwijfeld het gasthuis geweest zijn, het offciele gastenhuis van de Graaf van Holland, zoals beschreven in dit verhaal. De Hoogstraat in 1674 gezien vanaf de Oostpoort. Het gebouw met de toren is het Gasthuis. De Hoogstraat is een van de oudst bekende straatnamen in Rotterdam Het project begint met het bouwen van een middeleeuwse stad. De leerlingen leggen aan de hand van beschrijvingen en vragen van de leerkracht een stadsmuur, huizen, boerderijen en een raadhuis op een vloerkleed. Het vloerkleed is bedrukt met een landschap met een rivier, bos en velden

Je loopt van het oude gemeentehuis, langs de st. Michaëlskerk. (voor je kan je Talamini zien). Deze steeg heet de Korte Ademhalingssteeg. Deze steeg is een verbinding tussen de Grote Kerkplein (waar het oude gemeentehuis staat) en de Grote markt). 4. a. Waar werden in de middeleeuwen in Zwolle de straffen uitgevoerd? b Middelburg kreeg in 1217 stadsrechten, wat betekende dat de middeleeuwse nederzetting die de stad toen was het recht had om het stadsgebied door omwalling te beveiligen. Eerst legde men een aarden wal, een gracht en een palissade aan, maar later werden er ook stenen muren, torens en stadspoorten gebouwd - dat was nog veiliger

Historie van het stadhuis Gemeente Utrech

Als iemand in de Middeleeuwen een misdaad had begaan werd de straf meestal vergeleken met de overtreding of de misdaad zelf. Wanneer bijvoorbeeld een koopman oude wijn verkocht, moest hij de resterende wijn zelf opdrinken. Wat hij niet kon opdrinken werd over hem leeggegoten zodat hij nieuwe kleren moest gaan kopen. Het was niet toegestaan te handelen op de markt in de Middeleeuwen voordat de marktbel was gegaan, deze bel stond meestal op het marktplein en gaf het signaal voor de start van. Het middeleeuwse stadhuis van Delft brandde in 1618 af. Behalve één toren, die in de middeleeuwen werd gebruikt als gevangenis: Het Steen. Na de brand liet het stadsbestuur een heel nieuw stadhuis bouwen, rondom de toren. Delft vroeg Hendrick de Keyser het nieuwe stadhuis te ontwerpen Zij willen meer zelf kunnen bepalen in de stad. Ze hebben stadsrechten nodig. De graaf geeft hen stadsrechten, maar verwacht dat nieuwe inwoners trouw aan hem beloven en belasting gaan betalen. De schout, schepenen en burgemeester gaan de stadsrechten uitvoeren. Zij doen dit vanuit een stadshuis

Hoe zag een middeleeuwse stad eruit? Kunst en Cultuur

De Graafschap in de Middeleeuwen - Het stadsbestuu

 1. Midden jaren vijftig en zestig stond in het teken van de vernieuwing en het Zwolse gemeentebestuur zag de stad flink groeien en baseerde daarop zijn grootschalige en ingrijpende stedenbouwkundige ingrepen in de binnenstad. Ook het oude stadhuis was te klein geworden en een groeiende stad heeft een groot stadhuis nodig. Er werd gedacht aan een nieuw ruim modern vierkant stadhuis, waarvoor oude middeleeuwse huizen aan het Grote Kerkplein en aan de achterkant van het stadhuis moesten.
 2. Een belfort of hallentoren is een middeleeuwse wachttoren met een stormklok. Meer algemeen wordt met 'belfort' een stedelijke toren in de Zuidelijke Nederlanden aangeduid. Dit type toren werd vaak op of aan een stadhuis of commerciële lakenhal gebouwd en was de plek waar de stadsklokken werden gehangen. Een groep van 56 belforten in België en Frankrijk is opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst
 3. Van oorsprong was het stadhuis van Haarlem een jachtslot van de graaf. Hij liet het bouwen in 1250 en organiseerde er ieder jaar 'Hertjesdag'. De elite werd dan uitgenodigd door de graaf om op hertjes te jagen en daarna in zijn slot te genieten van een groots feest. In de loop der tijd is hertjesdag veranderd in hartjesdag
 4. Van links naar rechts: Sint-Gillis, Sint Jacobs, Onze-Lieve-Vrouwe. Daarnaast stond er oog nog een aantal kloosters in de stad. Als je dit weet kun je wel nagaan dat de kerk, de katholieke kerk, waartoe bijna iedereen behoorde, een zeer belangrijke plaats innam in het leven van de mensen in de Middeleeuwen
 5. De katholieke kerk aan het einde van de Middeleeuwen. Door: Maurice Blessing. De laatmiddeleeuwse kerk was door en door corrupt, zo leren populaire films, boeken en tv-series ons. Dat zou de protestantse Reformatie verklaren. Maar de morele maatstaven van de kerk waren in de late Middeleeuwen waarschijnlijk hoger dan ooit tevoren
 6. Dit is de ankerplaats in Gent voor de overgang van de pre-middeleeuwse nederzettingen naar de middeleeuwse stad. De naam Gent is niet toevallig afgeleid van het Keltische Ganda, wat samenvloeiing of monding betekent. Sinds 2005 is het rivierenknooppunt opnieuw in het stadsbeeld herkenbaar

De stads- en gemeentehuizen ontstonden als symbolen van wereldlijke macht en ontwikkelden zich doorheen de tijd tot administratieve centra. De stad- en gemeentehuizen zijn door hun kenmerkende vormgeving en verzorgde afwerking vaak pareltjes in het straatbeeld en dienen dan ook als uithangbord voor de stad of gemeente Er zijn geen Grieke of Romeinse invloeden, maar stammen uit Kroatië zette de stad zelf ergens in de 9de eeuw na Christus op. Dat maakt het een schat van een stad. Zodra je het oude centrum inloopt, waan je je in de middeleeuwen. Zo kom je langs de prachtige St. Jakob Kathedraal uit de 15e eeuw, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, en.

Leuven ontwikkelde zich in die tijd steeds meer tot een echte stad, compleet met een vishuis, broodhuis, vleeshal, lakenhal, bruggen en andere openbare bouwwerken. En met een groeiende nijverheid, waaronder de wolindustrie. Ook verschillende kloosterorden vestigden zich in de stad De monniken van de Sint-Baafsabdij hadden in 1105 het initiatief genomen om op de plek van de huidige Sint-Michielskerk een kerk op te richten, als tegenzet voor de bouw van de Sint-Niklaaskerk van de rivaliserende monniken van Sint-Pieters. Van die romaanse kerk zijn er geen overblijfselen meer. Met de bouw van de huidige kerk in laat-gotische stijl (Brabantgothiek) werd begonnen in 1440 Informatie. Het stadhuis werd in 1250 gebouwd als onderkomen voor Graaf Willem II. Tijdens een stadsbrand in 1351 werd het gebouw grotendeels verwoest. Na de herbouw is het als stadhuis in gebruik genomen. Ook het klooster dat achter het stadhuis stond, hoort er sinds lange tijd bij. Van het klooster resteren nog de kloosterhof, de. De kosten er van waren geheel voor rekening der stad, ondanks dat de vier Kwartieren der Bossche Meierij haar in 1673 verzocht hadden om hun voor hunne plattelandskamer eene nieuwe kamer in dit Stadhuis te geven en hun die in 1674 door de Regeering der stad werd verstrekt; deze verbond daaraan echter de voorwaarde dat zij die kamer voor zich zelve zouden kunnen gebruiken als de Gedeputeerden.

De tweede hypothese, aankoop van een bestaand gebouw en inrichting daarvan als stadhuis, leverde het volgende aanknopingspunt op: bij de stukken betreffende de bezittingen van de stad (aankomsttitels, acten van verkoop, erfpacht bevindt zich een acte van ruiling d.d. 20 december 1671 tussen de schulte van Coevorden Roelof Camerling9) enerzijds en de Burgemeesteren en Gezworen Meente van de. Siena: Italiaanse stad waar het stadshuis het centrum vormt à het aantal inwoners steeg heel erg in de late Middeleeuwen, doordat iedere burger binnen de veilige stadsmuren wilde wonen à Siena ligt op heuvels en de ruimte is beperkt, maar ondanks die beperkte ruimte ligt er midden in Siena een ruim plein: Piazzo del Campo à het belangrijkste gebouw daar is het stadhuis + een imposante toren.

Gemeentehuis - Wikipedi

Opdracht over Stadhuis in Dordrecht voor het vak kcv. Dit verslag is op 26 november 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo In de gevangenis onder de toren kwamen personen terecht waarvoor in de gevangenis onder het stadhuis op de Dam geen plek meer was. De bewaker woonde bovenin de toren en verzorgde de gevangenen. Die verzorging zal er heel anders uit zal hebben gezien dan de hedendaagse behandeling van gedetineerden. Er was plek voor vier á vijf gevangenen Een Romeinse stad werd altijd op een vaste manier gemaakt. Voordat de stad gebouwd werd, gingen stadsontwerpers goed nadenken over hoe groot de stad moest worden, hoeveel inwoners er ongeveer zouden komen wonen, maar ook wat er voor extra gebouwen nodig zouden zijn en waar die gebouwen het beste konden staan

Het Gravensteen is een middeleeuwse burcht in het hartje van de stad met smalle torentrappen, forse kantelen, tot de verbeelding sprekende vertrekken en een machtig uitzicht. Al eeuwen woont er niemand meer. Toch is het geen leeg of verlaten gebouw: ook vandaag valt er heel wat te beleven Gent was in de middeleeuwen één van de rijkste en machtigste steden van West-Europa. In de haven Tusschen Bruggen zijn vrije en onvrije schippers druk in de weer. De korenmeters kijken toe of er niet gesjoemeld wordt op het graanstapelrecht. De klok in het Toreken luidt het begin in van alweer een drukke marktdag op de Vrijdagmarkt Ook in 1599 was er een grote brand. Toen is de halve stad afgebrand. Middeleeuwse haardsteen [Stadsmuseum] Verdwenen maar niet vergeten Niet alleen de stadsmuur en de poorten zijn weg. Er is nog een aantal gebouwen waarvan bekend is dat ze hebben bestaan, maar die al lang Havezathe Hagen Aan het eind van de Kelderlaan heeft waarschijnlijk een. Er was keuze uit elementen als een middeleeuwse bakker, een lakenwever, de stadsschutterij, een potmaker, het pesthuis, een processie in de Gertrudiskerk, een rechtszitting van de Vierschaar in het stadhuis, een dans met de markies en markiezin, de Lievevrouwepoort die niet voor niks Gevangenpoort wordt genoemd, en natuurlijk de middeleeuwse markt op de binnenplaats van het Markiezenhof Zeker is dat er in het stadhuis een als een stad die aan de hand van middeleeuwse documenten kan bewijzen dat ze het recht heeft een stad te zijn. Hij wil de documenten tonen.

De Middeleeuwse stedeling herkende elke klok en kende haar betekenis. Klokken regelden hun leven en boden bescherming en veiligheid. Bronzen radio's Hoe groter en welvarender een stad was, hoe meer klokken men nodig had. Dit principe werkte ook andersom: hoe belangrijker een stad wilde lijken, hoe meer klokken ze kocht Een belangrijke bouwopgave voor Amsterdam in de jaren veertig van de zestiende eeuw, was het verbeteren van de middeleeuwse stadsmuren. Op verschillende plaatsen in de stad werden moderniseringen doorgevoerd, door oude smalle muurtorens af te breken en er grotere rondelen, die geschikt waren voor het verdedigen met kanonnen, voor in de plaats te bouwen

De geschiedenis van het Stadhuis van Rotterdam en het

Zwolle - De middeleeuwse stad - Geschiedeni

Stad Kortrijk - stadhuis. Facet Site source. Leiestraat 21. 8500 Kortrijk. België. info@kortrijk.be. website stad Kortrijk. Stad Kortrijk - stadhuis. Bekijk op Google Maps In het stadhuis zijn onder andere trouwerijen en officiële ontvangsten, en het is de vergaderplek van de gemeenteraad. Breda Nassaustad. Breda is een Nassaustad: het is een van de twee Nederlandse steden die deze titel mogen voeren (naast Leeuwarden). De Nassaus hebben er voor gezorgd dat Breda zich heeft ontwikkeld tot een grote en.

Stadspoorten - Middelburg Dron

 1. De middeleeuwse stad ontwikkelde zich op het raakpunt van drie Op het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw kende Leuven een ware crisis die leidde tot een dieptepunt in de geschiedenis van de stad. Toch was er een korte heropleving en kende men een zekere Het stadhuis van Leuven, Arca Lovaniensis artes atque.
 2. Als ik er ben kom ik uit het zuiden. Parkeer dan bij P&R bij het provinciehuis en neem de gratis bus de stad in. Werkt prima. poes11 16 Oct 2016 23:00. Ja op een transferium , ideaal kost een paar euro voor een hele dag en met de bus het centrum i
 3. In de zuidoostelijke rand van de stad bevindt zich de Abdij van Park, temidden van het domein dat de hertog van Brabant tot zijn jachtpark bestempelde. In 1129 schonk een van die hertogen het jachtpark aan de norbertijnen, die er een abdijcomplex stichtten dat zich in de loop der tijd ontwikkelde tot een succesvol religieus en economisch bolwerk
 4. Notre-Dame de Paris: meer dan 800 jaar geschiedenis. De robuuste en majestueuze gotische kathedraal wist de turbulente geschiedenis van Frankrijk eeuwenlang te doorstaan. In de negentiende eeuw herrees het bouwwerk uit haar bijna ruïneuze staat, dankzij een groots restauratieproject. Door Jose Luís Corral Fuentes
 5. Leuven is een van de oudste en bruisende universiteitssteden ter wereld. Daarnaast is dit de ideale stad als je van kunst houdt. Bezoek de prachtige Abdij van Park, het stadhuis, de universiteitsbibliotheek en het meesterwerk 'Het Laatste Avondmaal'
 6. Er is ook een museum in een van de lage huisjes, met een originele kleibron en met een assortiment van ingeschreven stenen en keramiek uit de middeleeuwen. 15. Eten en drinken Bron: Shutterstock Patrijs Voor een groot deel van Serpa's bestaan gingen mensen eropuit om hun maaltijden te vangen, en dus staat het spel nog steeds op het menu in de stad
 7. icanenklooster, staan we onder meer stil bij het graf van de grote theoloog Thomas van Aquino en de schilderingen in de kapel van Saint-Antonin

De Middeleeuwen - De mark

 1. De Duitse stad Hamelen ligt aan de rivier de Weser, in de deelstaat Nedersaksen (Noord-West Duitsland). De stad is ontstaan rond een klooster dat hier werd gesticht, mogelijk al in 851 v.C. maar het was pas in de 12e eeuw dat het een stad werd. De stad is natuurlijk het meest bekend van het middeleeuwse volksverhaal, De Rattenvanger van Hamelen
 2. De collectie omvat vijf verzamelperioden. De verzameling is gegrondvest in het oude bezit van de stad uit de zeventiende eeuw, waarvoor een ruimte in het nieuwe stadhuis op de Dam was vrijgemaakt. Toen Lodewijk Napoleon van het stadhuis zijn paleis maakte, raakte de verzameling op drift
 3. Als de Dam toen goed onder handen was genomen, had het een plein kunnen worden dat paste bij een van de machtigste steden ter wereld én bij het gigantische stadhuis dat hier uitdrukking van was
 4. Gent is de hoofdstad van de provincie Oost-Vlaanderen. Gent, dat in het Frans als Gand aangeduid wordt, ligt tussen de steden Brugge en Antwerpen in. Wat betreft historie hoort Gent zeker ook in dit rijtje thuis. De eerste vermeldingen van Gent gaan terug naar de Gallische tijd. Eeuwenlang is Gent een belangrijke stad geweest voor linnen, laken.
 5. Zo vaak doet zich niet de kans voor een DDR-kern te bekijken die in een eeuwenoud omhulsel is opgesloten. Aan de buitenkant is Neubrandenburg middeleeuws en binnenin is het het voorbeeld van een Oost-Duitse stad uit de jaren vijftig. Twee uitersten die elkaar heel dicht op de huid zitten en er - zo te zien - het beste van proberen te maken

Stadhuis van Delft - Erfgoed Bekeke

Wat te doen en te zien in Zierikzee: 10 tips! Zierikzee is een van de mooiste plaatsen in de provincie Zeeland, een pittoresk havenstadje met een glorieus maritiem verleden. De hoofdstad van het eiland Schouwen-Duiveland kreeg al in 1219 stadsrechten en maakt in de middeleeuwen een bloeiende periode door DE ARTISTIEKE STAD Kasteel vol Etruskische kunst. Siena, een oude Etruskische stad in het hart van Toscane, bereikte zijn hoogtepunt in de middeleeuwen. De Etrusken leefden er vanaf de 9e eeuw v.Chr. en waren een van de hoogst ontwikkelde volkeren van de oudheid. De Romeinen stonden vóór hun bloeiperiode zelfs onder Etruskisch bewind

Het Rijksarchief lanceert nu samen met de stad Kortrijk een gids voor huizengeschiedenis. Auteur Emma D'haene stelde de gids voor in de Herberg Oud Cortryck De middeleeuwse stad is het onderzoeksobject van meerdere histori Doordestadsbrandin 1536 en de brand in het stadhuis in 1618 werd het archief van de stad verwoest. Daardoor ontstond er een grote lacune i

stadhuizen en belforten Open Monumente

Er bestaat geen twijfel over dat op het ogenblik dat Karel de Stoute de troon besteeg in 1467, de stad Brugge het grootste maritiem en commercieel centrum van de Bourgondische erflanden was. Het bevolkingsaantal was, met ongeveer 42000 Bruggelingen, even groot als een goeie eeuw vroeger, een tijd toen de stad een onverdachte periode van bloei kende Servaes van de Groenewal. De stadsrekening van 1670 geeft aan dat Servaas van de Groenewalle conciërge van De Roode Leeuw is - de stad betaalt hem hiervoor een bedrag van 50 pond Vlaams. In de stadsrekening van 1673 wordt hij, naast conciërge van De Roode Leeuw, tevens opgevoerd als kamerbode van de Thesauriers en dat voor het zelfde loon van 50 pond Vlaams Met de Brugge City Card krijg je gratis toegang tot 27 musea en bezienswaardigheden in Brugge. Ideaal dus als je van plan bent om de highlights van Brugge te bezoeken. De kaart is 48 uur geldig, maar helaas maak ik er slechts één dag gebruik van. Naschrift: Inmiddels is de Brugge City Card niet meer te koop

Samenvatting Geschiedenis De late middeleeuwen

In de 9de eeuw kregen Scandinaviërs de controle over de stad en in 882 riep Prins Oleg van Novgorod zich uit tot heerser van de nieuwe staat Kyivan Rus. Door zijn gunstige ligging aan de Dnipro werd Kiev al gauw de belangrijkste stad van een machtig rijk. De handel van bont en slaven naar Constantinopel kwam al snel op gang De pleinen van een zieke stad. Amsterdam 50 jaar geleden In 1970 werd bij het Waterlooplein een groot verkeersknooppunt geopend. Het luidde het einde van de sloopwoede in. De 'kortste snelweg. Eindelijk kreeg Mechelen zicht op het grootse stadhuis dat paste bij de steeds groeiende stad aan het begin van de 20ste eeuw. De ruil betekende een zoveelste stap in de bewogen geschiedenis die de middeleeuwse lakenhalle kende. Tijdens de lezing wordt in woord en beeld ingegaan op de geschiedenis van een van de meest monumentale gebouwen in. Toch was in veel steden in de middeleeuwen het drinkwater onveilig. Bij de herinrichting van de Nieuwe Markt, in 2011, kwam er nog een fraaie complete waterput te voorschijn. De vreemde plaatsing van de zwengels is te danken aan de bewoner van het huis aan de Kamperstraat waarvoor deze pomp geplaatst was

Straffen in de Middeleeuwen - NazatenDeVries

Er werd een fijnmazig patroon van straten ontworpen, dat aansloot op het bestaande patroon van grachten en dwarsstraten. Een zeer ingrijpende wijziging daarentegen was de demping van een groot deel van de Zuiderstraat. Het tot dan nog goed zichtbare onderscheid tussen de middeleeuwse stad en de 19 e eeuwse uitbreiding werd zo structureel verstoord De middeleeuwers waren zeer vindingrijk in het bedenken van straffen. Ze namen andere maatregelen, die in onze tijd niet meer worden toegepast: je kon bijvoorbeeld verbannen worden uit een bepaalde stad, je mocht daar dan niet meer terugkeren, of je kon aan de schandpaal gehangen worden, dat werd meestal gedaan op drukke dagen als er bijvoorbeeld markt was, je werd dan voor het stadhuis aan.

Middeleeuwen in Amersfoort Visit Utrecht Regio

In de middeleeuwen deed dit paleis dienst als stadhuis. Daarmee is het een van de oudste stadhuizen van Italië. Het paleis werd gebouwd tussen 1208 en 1257 en staat middenin het stadje. Tegenwoordig is het een museum. Beklim ook zeker de klokkentoren, voor het allermooiste uitzicht over Volterra en de omliggende heuvels Het eerste stadhuis van Utrech- eet n belangrijke verbouwing in1546 Alice Ross Tot het jaar 1546kend e de stad Utrecht geen stadhuis. De Raad vergaderde in het Schoonhuis, dat gelegen was aade Massegasn tusset n de Oudegracht en de Steenweg; de schepenen kwamen bijeen in het huis Hasenberch1 aan de Plaats, de tegenwoordige Stadhuisbrug1528

Filosofie. Jarenlang is het gebouw De Waagh het centrum van de stad Nijmegen geweest. Dit is waar het altijd voor gediend heeft, en daarom doen we er alles aan om van De Waagh weer het stadscentrum te maken waar we de bewoners van Nijmegen op een laagdrempelige wijze met elkaar in verbinding kunnen brengen Zelfs de meeste gebouwen uit dit ensemble bleven overeind: stadhuis, postkantoor, beurs en een deel van de Meent. In het vooroorlogse Rotterdam vormden de monumentale openbare gebouwen aan de Coolsingel een symbool van de modernisering van de stad. Na de oorlog werden het symbolen van het oude Rotterdam in de stad van de wederopbouw Middeleeuwen. De eerste grachten zijn gegraven voor stadsverdediging en waterbeheer. Na stadsuitbreidingen kwamen de oude verdedigingsgrachten binnen de stadsmuren te liggen en verloren hun functie. Maar ze kregen er een rol voor in de plaats die de stad uiteindelijk schatrijk zou maken: transport van koopmansgoederen De Renaissance verwierp het over het algemeen als een barbaars product van de Donkere Middeleeuwen, en de term gotiek werd uitgevonden als een opzettelijk pejoratieve, voor het eerst gebruikt door de schilder Raphael in een brief van 1519 om alles te karakteriseren wat er tussen was gekomen. de ondergang van de klassieke kunst en haar vermeende 'wedergeboorte' in de Renaissance Er kwam o.a. een commissie voor de muziek, die reeds in 1826 een aantal concerten organiseerde. In 1842 werd begonnen met de bouw van een grote concertzaal naast en achter het sociëteitsgebouw. Ondanks de veelgehoorde mening dat Rotterdam in die jaren een cultuurloze stad was, bestond er wel degelijk een bloeiend muziekleven

het oude Raadhuis. Maar er. huis met een stookplaats (heerd) waarvoor de eigenaar een bepaalde belasting moest betalen. Appingedam was in de middeleeuwen een levendige stad met een De vestingwerken van Oudewater. tentoonstelling 2014-2015. Oudewater kreeg in 1265 stadsrechten. Dat hield ook in dat er verdedigingswerken rond de stad mochten worden aangelegd. In eerste instantie ging het om een aarden wal en een gracht. In 1321 kreeg Oudewater geld van de graaf van Holland om echte stadsmuren te bouwen Wie het stadhuis van Antwerpen al bezocht, merkte dat het 'bekendste huis van 't stad' toe is aan een grondige restauratie. Via de Open Oproepprocedure van de Vlaams Bouwmeester schreef de stad een wedstrijd uit voor een restauratieconcept. Ontwerpteam 'Huis van de Stad' kwam als winnaar uit de bus. Het stadhuis moet een hedendaags en open huis van bestuur worden. De restauratie gaat. Historie van de stad. Ontdek de rijke geschiedenis van Haarlem. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er 3600 jaar voor onze jaartelling al sprake was van bewoning in de omgeving van het Spaarne. De plaats Haarlem ontstond als geestnederzetting op een strandwal, waarover een landweg liep die het noorden van Holland met het zuiden verbond En dan recent de invloed van het internet: een gang naar de stad, het centrum of de binnenstad is overbodig geworden, want vrijwel alles waarvoor je vroeger de stad in moest kan nu online. Bankieren, winkelen, documenten aanvragen, boeken uit de bieb opvragen (nu e-books), kletsen met vrienden (nu chatten of appen), vergaderen (nu videoconferencing) enzovoorts

De stad werd bijna volledig verwoest tijdens de Mongoolse invasie van 1241. Kort daarna werd de stad herbouwd en in 1257 kreeg Krakow stadsrechten met fiscale voordelen en handelsprivileges voor haar burgers. In 1259 werd de stad opnieuw verwoest door de Mongolen. Na die aanval werden forten gebouwd rond de stad om een nieuwe aanval te voorkomen Van 1448 tot 1459 is er gebouwd om dit stadhuis in laat-gotische stijl tot stand te brengen. NB Het concert vindt plaats in de Sint-Janskerk, waarvoor een entreekaart benodigd is. In dit middeleeuwse gebouw was vanaf de 17e eeuw een tapijtweverij gevestigd In 1573 was er een vendel Spaansche ruiterij ingekwartierd, in 1579 lag Overste Steinbach op de commende gedurende 22 weken in kwartier, terwijl op 21 April 1580 Graaf Willem van Nassauer met zijne knechten was ingekwartierd. 1 n 1584 werd de commandeur er gevangen genomen, waarvoor een losgeld van 8000 daalders moest worden opgenomen Is een van de schilderachtigste steden aan de Atlantische kust, trok veel kunstenaars aan: Joseph Vernet, Corot, Signac en Marquet; de schilder en schrijver Eugène Fromentin werd hier in 1820 geboren. Door de zout- en wijnhandel bloeide de stad. Reeds in de 12de eeuw werd zij een vrije gemeente en de aanleg van de haven deed haar nog in betekenis toenemen (14de eeuw) In de middeleeuwen kreeg de stad na wonderen rond een Mariabeeld, het zogeheten Mirakel van Amersfoort, grote betekenis als bedevaartsoord, waardoor de economie opbloeide en vanaf 1444 de Onze-Lieve-Vrouwetoren kon worden gebouwd. Oorlogen in de 16e en 17e eeuw In de 16e eeuw had de stad veel te lijden van oorlogshandelingen

De Lichttoestellen in de middeleeuwen een in het herboringstijdvak of Geschiedenis van den Kandelaar van de 11e tot het einde der 18e eeuw (Caster, Will van, [1901]) (pag. 35) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Genoemd naar de Franse stad Vienne, in de middeleeuwse literatuur ook wel Viane genoemd. De naam Vienne gaat zelf weer terug op een afleiding van het Latijnse via 'weg'. Terug naar boven Ligging. De stad Vianen ligt Z van de stad Nieuwegein, Z van de rivier Lek en ligt grotendeels ingeklemd tussen de A2 in het W en de A27 in het O. Terug naar bove Venlo is er al eeuwen. De Limburgers willen graag geloven dat de stad gesticht is door de fictieve Germaanse hoofdman Valuas maar waarschijnlijk hebben de Romeinen hier al veel eerder een stad gehad. In de middeleeuwen was het een belangrijke overslag- en stapelstad