Home

Loonbarema verpleegkundige

Loon van een graduaat verpleegkundige HBO, HO of HBO5

Een graduaat verpleegkundige en het loon: Categorie 14B binnen het IFIC-barema Als je een opleiding volgde op de hogeschool of graduaat opleiding dan kom je als verpleegkundige terecht in de loonschaal of barema 14B. Deze categorie van de IF-IC staat net onder de categorie 14 waardoor je net iets minder verdient Hoofdverpleegkundigen bieden behandeling, steun en zorg aan zorgbehoeftigen, als gevolg van leeftijd, ongeval, ziekte of andere fysieke of geestelijke aandoeningen of aan mensen met een potentieel gezondheidsrisico. Ze dragen de verantwoordelijkheid voor de planning en het management van het zorgaanbod, zien toe op het overige verplegend personeel,. SOMde federatie van sociale ondernemingen vzw - Loonbarema's PC 330- 01/03/2020 3. Functiecomplement. De hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden hebben in uitvoering van de CAO van 30 juni 2006 vanaf 1 maart 2020 recht op een functiecomplement. van € 84,64 per maand

Functionele cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze websites en voor een optimaal en veilig gebruik. Door die cookies kunnen bijvoorbeeld keuzes en selecties uit je vorige bezoeken bewaard worden om je zo sneller aan te melden of een formulier in te vullen Een beginnend verpleegkundige HBO verdient een bruto startsalaris van € 1.890,- en € 1.985,- exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele onregelmatigheidstoeslag. Het maximale salaris van een ervaren seniore verpleegkundige - afhankelijk van de functie-inhoud die per ziekenhuis verschilt - bedraagt € 3.075,- en € 3.460.

Binnen het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector onderscheiden we zeven types loonbarema's: Loonbarema's voor kinderopvang trap 2A van toepassing vanaf 1 april 2020; Loonbarema's voor kinderopvang trap 2B van toepassing vanaf 1 juli 2020; Loonbarema's voor kinderopvang trap 1 van toepassing vanaf 1 maart 202 Hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden ontvangen ook een functiecomplement van 82,98 euro per maand voor zover zij 18 jaar baremieke anciënniteit hebben, en verloond worden volgens één van volgende barema's: 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 en 1.00

Functie en salaris - Verpleegkundigen met hogere opleiding

2016 € 636,46 (4) 0,53 % 2017 Bedrag 2016 X (index okt 2017/index okt 2016) 0,53% Dit bedrag heeft betrekking op de werknemer die voltijdse prestaties heeft geleverd en zijn gehele loon heeft genoten tijdens de referentieperiode (1 januari tot 30 september) Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2016 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330): inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn (CAO van 26/01/2009 betreffende arbeids- en loonvoorwaarden KB 07/05/2010 B.S. 27/07/2010) diensten voor thuisverpleging (CAO. Weten in welke subsector je werkt zal je al een heel eind op weg helpen om te weten welke loon-en arbeidsvoorwaarden voor jou gelden. Om het je gemakkelijk te maken hebben we voor een aantal grote subsectoren een CAO-bundeling gemaakt waar je snel jouw informatie kan vinden

Nederlandse verpleegkundigen verdienen met een jaarsalaris van 65 duizend US dollar aanzienlijk meer dan hun Britse (50 duizend) en Franse vakgenoten (42 duizend). Alleen in de Verenigde Staten ligt het jaarinkomen hoger. Inkomensgegevens van Zwitserland en Zweden waren niet beschikbaar Zo start een zorgkundige aan een brutoloon van 2.120 euro (ongeveer). Dit is toch bijna 200 euro meer dan het loon van een verzorgende en er zijn meer vacatures voor zorgkundigen beschikbaar omwille van de extra verplegende taken dat een zorgkundige mag doen. Met één jaar ervaring op de teller kom je al aan 2.260 het departement Verpleging-Verzorging gewogen in categorie 14 (cf. 5.3). De andere functies,inclusief de functiesvan verpleegkundigen en van opvoeders van andere departementen en/of categorie zijn niet betrokken bij deze differentiatie. 4.100 € 3.900 € 3.700 € 3.500 € 3.300 € 3.100 € 2.900 € 2.700 € 2.500 € 2.300 € 2.100 Dit zijn de (nieuwe) lonen in de zorgsector. vacature.com In de zorgsector zijn er altijd handen te kort. Maar vertaalt de hoge vraag naar verpleeg- en zorgkundigen zich ook in een hoog loon.

Lonen en barema's - het AC

 1. imale loonvoorwaarden die gelden in een bepaalde sector. Die barema's worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). Werknemers uit de privésector vinden op de website werk.belgie.be ((opent in nieuw venster)) de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) terug van hun paritair comité (PC)
 2. istratief medewerker: als bachelor: barema 158; als master: barema 542; Studiemeester opvoeder in een internaat
 3. Basis- en secundair onderwijs, CLB, dko, volwassenonderwijs2 stappen: 1. Zoek je bekwaamheidsbewijs. Kies hieronder eerst je onderwijsniveau of -sector. Kies dan je vak, module of ambt en daarna je diploma. Noteer de code van de bijbehorende salarisschaal: in principe het nummer helemaal rechts in de tabel, in de kolom 'ssc'. Basisonderwijs

Wat verdient een verpleegkundige? - Opleiding verpleegkund

Check je Loon 2021 Verpleegkundigen verplegen en bieden zorg aan zorgbehoeftigen, als gevolg van leeftijd, ongeval, ziekte of andere fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze werken meestal onder toezicht en ter ondersteuning van het zorgaanbod, behandelingen en doorverwijzingen op aanwijzing van medische en verplegende staf en specialisten Functiewijzer. De functieclassificatie werd aangepast door de cao classificatie van 19/04/2021. Om kennis te nemen van de aangebrachte aanpassingen op de functieclassificatie klik hier, en om de gewijzigde cao classificatie raad te plegen klik hier

Met 20 jaar werkervaring als verpleegkundige mag je rekenen op zo'n 3.800 euro. Het loon van leidinggevend personeel loopt dan op tot om en bij de 4.770 euro Voor elk niveau zijn er een aantal weddeschalen die afhangen van de graad (niveaus B, C en D) of de klasse (niveau A). Sommige overheidsdiensten hebben specifieke weddeschalen voor hun bijzondere graden

C 3-4 gebrevetteerd verpleegkundige C 4-5 administratief en technisch hoofdmedewerker chef kok B 1-2-3 deskundige assistent-dienstleider biblio-theek B 4-5 hoofddeskundige dienstleider bibliotheek hoofdverpleegkundige B6-B7 rusthuisdirecteur BV 1-2-3 gegradueerd verpleegkundige paramedisch personeel BV 5 hoofdverpleegkundig Vind je salarisschaal. De code van je salarisschaal staat op je salarisbrief, bij 'code barema'. Ken je je salarisschaal niet? Je kan die vinden voor elk ambt of bekwaamheidsbewijs Gemiddeld verdien je als starter dan zo'n 2.225€. Heb je een bachelordiploma (A1-diploma), dan kan je op een loon van gemiddeld 2.392 € rekenen. Voor een masterdiploma is dit 2.912€. Naarmate je meer ervaring hebt opgebouwd, zie je ook jouw salaris toenemen

Barema's SO

 1. Nieuwe loonbarema's PC 124 vanaf 1 januari 2021 Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema
 2. der sterk
 3. imumlonen
 4. Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen geweest. Anderzijds is het barema beperkt tot de werknemers boven de vermelde aanvangsleeftijd. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing. Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC)
 5. Minimum en maximum salaris voor Verpleegkundigen met hogere opleiding - van € 2.055,43 tot € 4.615,71 per maand - 2021. Hoofdverpleegkundigen bieden behandeling, steun en zorg aan zorgbehoeftigen, als gevolg van leeftijd, ongeval, ziekte of andere fysieke of geestelijke aandoeningen of aan mensen met een potentieel gezondheidsrisico

Hoeveel verdien je in de gezondheidszorg? - Jobat

Check je Loon 2021 Verzorgenden thuiszorg bieden routinematige persoonlijke zorg en hulp bij dagelijkse activiteiten van individuen die daaraan behoefte hebben als gevolg van leeftijd, ziekte, letsel of andere fysieke of geestelijke beperkingen, thuis of in andere omgevingen voor zelfstandig wonen Loonbarema's en actuele bedragen. 29.09.2020. Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03. Toch op zoek naar iets anders Aanvraagformulieren. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni PDF Gratis

In de databank staat een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema's. De databank verzamelt de brutoloongegevens vanaf 01/01/2008 en past ze aan zoals voorgeschreven door de sectorale CAO's, o.a. met de indexeringen en de conventionele loonsverhogingen. Naast de loonbarema's zijn er per paritair (sub)comité documenten. C 3-4 Gebrevetteerd verpleegkundige C 4-5 Administratief en technisch hoofdmedewerker Chef kok B 1-2-3 Deskundige (vb. maatschappelijk werker) Assistent-dienstleider in bibliotheek Bibliothecaris in deeltijdse POB B 4-5 Hoofddeskundige Dienstleider bibliotheek Hoofdverpleegkundige zonder functietoeslag BV 1-2-3 Gegradueerd verpleegkundige ** 22.10.2020 Vlaamse en Waalse Verpleegkundige Beroepsorganisaties en de algemene koepelorganisatie merken een toenemende ongerustheid op sinds alle berichtgeving rond het federale akkoord voor de zorgsector. Lees hier verder. ** 20.10.2020 Kernteam - Raad van Bestuurd VVIZV ** 16.10.2020 Overleg VVIZV-VVVS-AUVB - IFI De technoloog medische beeldvorming valt in klasse 14 (wegingsscore 436-489,5). Voor 'radiologieverpleegkundige' is er geen specifieke referentiefunctie voorzien; zij zullen wellicht geklasseerd worden als 'verpleegkundige ziekenhuis', tevens klasse 14. Een aantal gespecialiseerde verpleegkundige functies (bv Omschrijving KINESIST/LOGOPEDIST/MAATS ASSIST/VERPLEG Minimum leeftijd 22 Minimumsalaris 17538,24 Maximumsalaris 31485,1

Actuele salarisschalen. vanaf 01/01/2021. 1,7410. CAO XI. oudere versies raadplegen. Ben je helemaal nieuw in het onderwijs, of wil je in het onderwijs gaan werken, en vraag je je af welke salarisschaal bij een bekwaamheidsbewijs of ambt hoort? Dan kan je die opzoeken op de website van de bekwaamheidsbewijzen Loonbarema met of zonder premie in het oude systeem. In IFIC worden alle leidinggevenden ingeschaald in IFIC 16, 17, 18 ongeacht de bijkomende kennis, vaardigheden Opleidingsniveau: gespecialiseerde verpleegkundige (Bachelor na Bachelor) o Oud Barema: 1.55-1.61-1.77 (+Premie BBT De loonbarema's in PC 329.01 zijn voornamelijk functiegericht, daarover lees je meer in de syllabus loon. Anderen lazen ook dit: Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent De calculator geeft enkel een indicatie van je nieuwe loon. De komende maanden zal je van je werkgever ook een 'officiële' berekening krijgen. Als je in 2018 of 2019 nog niet was ingestapt in de nieuwe loonbarema's, kan je op basis van die berekening kiezen om al dan niet alsnog in te stappen

PC 330 : loon- en arbeidsvoorwaarden ACLV

Nu wordt de aanpassing in één keer volledig doorgevoerd. Dat betekent dat voor meer dan 90% van de 230.000 werknemers in de betrokken sectoren de lonen, toeslagen, eindejaarspremies en het vakantiegeld aanzienlijk stijgen. En, niet minder belangrijk, niemand gaat erop achteruit. Helaas gaat het - voorlopig - niet over alle zorgsectoren Soms is genezing niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij mensen met een uitbehandelde vorm van kanker of bij dementerenden. De palliatief verpleegkundige helpt bij het bestrijden van uw klachten en biedt advies, begeleiding en ondersteuning. Uw kwaliteit van leven staat centraal. Palliatief verpleegkundige aan hui De vroedvrouw voert een deel van de geneeskunst (sinds de wet van 1818 en de AR78 van 10 november 1967) uit en de verpleegkundige een deel van de kunst van genezing. Een verpleegkundige kan in ieder geval geen verloskundige diensten uitvoeren. Verloskundigen worden vaak beschouwd als verpleegkundigen, vóór september 1995 was het gebruikelijk dat de opleiding als vroedvrouw vooraf gegaan werd. Kenmerkend aan de nieuwe loonbarema's is dat de looncurve gedurende een loopbaan sneller stijgt in de eerste helft en stagneert naar het einde toe. Het doel van IFIC is vooral om jonge werknemers aan te trekken tot de gezondheidssector. Dit is duidelijk te merken in het loon in de eerste 10 jaar 667 vacatures voor Hoofdverpleegkundige op Indeed.com. Solliciteer op vacatures voor Hoofdverpleegkundige, Poetsmedewerker, Wzc Mater Amabilis, Wervik, Verzorgende en ander werk

Verpleegkundige Het aantal openstaande posities voor dit profiel is momenteel beperkt. Kandidaten die aan alle vereisten voldoen en bovendien over de gevraagde troeven beschikken, hebben een grotere kans om gecontacteerd te worden 563 vacatures voor Verpleegkundige Loon op Indeed.com. Solliciteer op vacatures voor Verpleegkundige en ander werk

Salaris Nederlandse verpleegkundigen wereldwijd hoo

 1. Het programma voldoet aan het wettelijk kader dat bepaalt dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven (KB 14/08/1987). Het vertrekt van de functieomschrijving en de vereiste kwalificaties beschreven in KB van 13/07/2006
 2. Welkom in VIVES Waregem-Tielt. Wil jij verpleegkundige worden? VIVES Waregem-Tielt | graduaat verpleegkunde verwelkomt je op deze website én op de school zelf. Je vindt al heel wat informatie op de volgende webpagina's en in deze brochure.. Je kan alvast eens kijken naar het infofilmpje hieronder
 3. De werkkledij die je nodig hebt voor je job, krijg je via az groeninge ter beschikking. Ook het onderhoud van die kledij gebeurt in het ziekenhuis. Werk je aan het onthaal of in de koffielounge dan onderhoud je je uniform wel zelf, maar je krijgt daarvoor een vergoeding. Bij elke soort job hoort een andere, herkenbare outfit
 4. Als jobstudent mag je niet zomaar alle taken en handelingen uitvoeren! Er is een onderscheid tussen zorgkundige en verpleegkundige. Als zorgkundige mag je werken in een kliniek of kinderopvang, op voorwaarde dat je een specifieke opleiding volgde en onder toezicht werkt. Zorg- en verpleegkundigen hebben verschillende, welomlijnde.
 5. Hulpverleners-ambulanciers. Zij staan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ter beschikking en redden elke dag en nacht opnieuw levens. Hun rol staat centraal in onze hulpketen. Zonder hen is er namelijk geen Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot de hulpverlener-ambulancier
 6. FAQ's : het loon - Student@work.be. Een attest nodig voor je werkgever? Wil je weten hoeveel uren je over hebt
 7. Overige vacatures worden intern kenbaar gemaakt, via onze website en via www.vdab.be. Logistiek medewerker voor werfreserve. SOLLICITATIEPROCEDURE. Solliciteren doe je door het sollicitatieformulier in te vullen dat je hier kan vinden. Mail het formulier samen met je sollicitatiebrief en je CV naar jobs@bc-elisabeth.be

Loonbarema Gelijkgesteld met de graad van: gespecialiseerde verpleegkundige Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BHSP'1/2/3 Min.: € 31.055,47 geïndexeerd Max.: € 52.605,62 geïndexeerd Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit. Afwikkelingspercentage: 1.7410 Dienstrooster: Voltijds Datum indiensttreding. van de verpleegkunde zijn eveneens aan-wezig. Verdere verdieping van de specifiek verpleegkundige competenties vormt het uitgangspunt van deze verkorte bachelor. Vanuit het probleemgestuurd onderwijs (PGO) wordt er vanuit herkenbare concrete probleemsituaties verder gebouwd aan de nodige theoretische en praktische inzichten Functieclassificatie Onderstaande tabel is gebaseerd op de CAO van 8.12.1982. Die CAO bepaalt ook de opleidingsvereisten voor elke functi

Je opleiding. Je kan de master in de verpleegkunde en de vroedkunde volgen na een professionele bachelor in de verpleegkunde of de vroedkunde.De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de hogescholen die deze professionele bachelors aanbieden: de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences verantwoorde verpleegkundige verzorging, rekening houdend met de specifieke behoefte van de patiënten, of die erop gericht is de verpleegkundige te bekwamen in het leiden en het organiseren van een verpleegkundig departement van het ziekenhuis en deze in staat te stellen de opdracht op directieniveau uit te oefenen Loonsverhoging van 3 tot 8 procent voor zorgpersoneel. Naast de eenmalige coronapremie wil de regering-Wilmès de lonen van het zorgpersoneel ook structureel optrekken via de loonbarema's. Ze. Beleid en cijfers. Informatie over het ondersteuningsbeleid en het inclusief beleid voor personen met een handicap, wetenschappelijk onderzoek cijfergegevens, projectinformatie en regelgevin

Een kijkje achter de schermen bij AZ Sint-Jan Brugge-Oostende salaristrends op basis van 12 salarissen voor 10 banen bij AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Salarissen anoniem geplaatst door werknemers bij AZ Sint-Jan Brugge-Oostende X-Care in Motion is een uitzendkantoor met een focus op de zorgsector. Kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak zijn onze troeven.Voor een van onze klanten, een woon- en zorgcentrum uit regio Gent zijn wij momenteel op zoek naar een verpleegkundige voor een woonzorgcentrum regio Gent. Dit kan deeltijds of voltijds.We zoeken een verpleegkundige om gedurende een aantal maanden bij te springen. Databank Minimumlonen. In de databank staat een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema's. De databank verzamelt de brutoloongegevens vanaf 01/01/2008 en past ze aan zoals voorgeschreven door de sectorale CAO's, o.a. met de indexeringen en de conventionele loonsverhogingen. Naast de loonbarema's zijn er per paritair. Als verpleegkundige verleen je integrale zorg aan de toegewezen groep bewoners. Door zorg op maat aan te bieden, bevorder je de gezondheid, het welzijn en de autonomie van de gebruiker. Samen met je collega's zorg je voor een warme thuisomgeving in een aangenaam en innovatief kader. Activiteiten. Uitvoeren van verpleegkundige verstrekkingen Misschien ben jij wel die enthousiaste verpleegkundige waarop de bewoners van woonzorgcentrum Ter Nethe zitten te wachten! Profiel: In het bezit zijn van een diploma van gegradueerd (bachelor) of gebrevetteerd verpleegkundige. Aanbod: Loonbarema: BV1-BV3 (brutojaarwedde € 17.450-29.250 aan huidige index) voor gegradueerd verpleegkundigen

Het loon van een zorgkundige: je brutoloon, toeslagen en

Dit zijn de (nieuwe) lonen in de zorgsector Jobs hln

Een Course Manager verdient rond de €3000 per maand. Dit salaris is mede afhankelijk van leeftijd, ervaring en sector. Een openbare baan of vereniging betalen niet hetzelfde salaris. Bij de meeste greens mag de Greenkeeper gratis en onbeperkt gebruik maken van de eigen golfbanen De verpleegkundige in een niet-forfaitaire praktijk Ook in niet-forfaitaire praktijken zijn verpleegkundigen werkzaam, maar de loonbarema's zijn hier onduidelijk 2 237,92 euro (cat 10) 1. 2 374,63 euro (cat 11) 2. 2 420,76 euro (cat 11) 3. 2 464,26 euro (cat 11) Werknemers die een opleiding zorgkundige of HBO5-verpleegkunde starten in februari 2021 zullen een maandloon ontvangen conform de afspraken in de sector op dat ogenblik (IFIC Fase 1). Barema code WIO