Home

Stand van de zon gedurende de dag

Aan de hand van onderstaande zonnestand calculator kunt u ook precies berekenen waar de zon zal staan tijdens het door fotografen zo geliefde gouden uurtje. Het strijklicht van de zon vanaf een uur voor zonsondergang zorgt altijd voor de mooiste plaatjes. Dan is het wel zo handig om te weten waar u moet staan voor die ene speciale foto De zon staat omstreeks 40 minuten ( *) na 12u (wintertijd) precies in het zuiden. en op het hoogste punt. De illustratie geeft de banen van de zon. weer in december (laagste), in maart/september (middelste) en in juni (hoogste). Rond 21 maart komt de zon precies. in het oosten op en gaat ze Een klein beetje wiskunde levert 0,4 graad per dag; dat is dus per dag bijna de diameter van de zon zelf (die is vrij precies 0,5 graad). Daarentegen duurt het midden zomer en midden winter, rond 21 juni en 21 december, natuurlijk lang voor er een merkbaar verschil is de winter. We noemen de hoek die de stralen van de zon maken met de aarde de zonnehoek, zie de tekening. zomer zonnehoek winter In deze opgave bekijken we de zonnehoek steeds om 12:00 uur 's middags. In de grafiek is bij benadering af te lezen hoe groot de zonnehoek gedurende het jaar in Nederland is. zonnehoek (graden) 10

Zonnestand calculator - Bommeltje

  1. De aarde draait in 24 uren om haar eigen as en ze draait in 365 dagen in een baan rond de zon. De stand van de aarde ten opzichte van de zon verandert dus continu. Dit resulteert op aarde in een dag- en nachtritme en een afwisseling van seizoenen. Waarom komt de zon op in het oosten en gaat ze onder in het westen
  2. Een equinox is de dag waarop de zon precies loodrecht op de evenaar schijnt. Deze ligt meestal op 20 maart (lente-equinox) en 22 september (herfstequinox), maar soms ook op 21 maart en 23 september. Vaak wordt gedacht dat tijdens deze equinoxen de dag en de nacht precies twaalf uur duren
  3. Als je van een afstand naar de aarde en de zon kijkt dan zie je dat de positie van de zon wijzigt ten opzichte van de aarde gedurende een jaar. De aarde draait in een jaar tijd om de zon, en op hetzelfde moment draait de aarde (in 24 uur) om haar eigen as. Die rotatie-as staat niet rechtop maar is enigszins gekanteld
  4. een uur door de wisseling tussen zomer- en wintertijd. De tijd waarop de zon op een dag op zijn hoogst staat varieert van 12:23 tot 12:54 (wintertijd) en van 13:36 tot 13:46 (zomertijd)
  5. Houdt rekening met de stand van de zon overdag en probeer gedurende de dag wat schaduw aan de tuinvijver te geven. Sommige vijverplanten die u in de tuinvijver zult plaatsen houden ook van wat schaduw

Het beste antwoord. Voor mensen die op de evenaar wonen is het makkelijk: op het midden van de dag staat de zon pal boven hun hoofd, althans op 21 maart en 21 september. Bij ons in Nederland, op ongeveer 52 graden Noorderbreedte, staat de zon 52 graden lager De lijn door punt T, in de richting van de zon, snijdt het horizontale vlak in punt S. Het lijnstuk PS is de projectie van het lijnstuk PT op het horizontale vlak tengevolge van de zonnestraling. De baan, die door punt S gedurende een dag wordt doorlopen, is te bepalen als grootte en richting van het lijnstuk PS bekend zijn Stand Van De Zon Gedurende De Dag. the texas chainsaw massacre 2021 website the vicar of dibley christmas 2020 the truth will always come out in the end quotes the time of their lives abbott and costello the time of their lives dvd the vicar of dibley dvd set the texas chainsaw massacre 2013 cast the truth will always come out bible verse In het deel dat naar de zon gericht is, is het dag, terwijl het in het deel dat van de zon af gericht is nacht is. De Aarde doet 24 uur over één asrotatie; een periode die we ook wel een etmaal noemen. Hoewel een etmaal altijd 24 uur duurt, duren dag en nacht echter lang niet altijd even lang - Visualiseer de zon gedurende de dag of het hele jaar door - Zon schaduw verhouding en projectie, visualiseer de schaduwen van de zon Eigenschappen: - Zon richting en hoogte, Zonsopkomst & Zonsondergang, Schaduw verhouding, zon opkomste en -ondergang tijden Gouden uur en Blauwe uur tijde

zonnestand - WeerStation Uithoor

De leerlingen wijzen de stand van de zon aan. Door het tijdstip van de dag te bekijken, bepalen ze de windstreek waar de zon staat. Kern De windstreken Vanuit hun kennis van het tweede leerjaar herhaalt u alle windstreken: de zon staat s morgens in het oosten de zon staat s middags in het zuiden de zon staat in de namiddag in het westen de zon zien we nooit in het noorden In Nederland staat zij op 21 juni op zijn hoogst, op ongeveer 61,5 graden. Op 21 december komt zij niet hoger dan ongeveer 14,5 graden. Ook de plaats waar de zon 's ochtends opkomt en 's avonds ondergaat, verandert gedurende een jaar. De boog die de zon langs de hemel beschrijft is dus elke dag van het jaar anders. Temperatuurverschille De sterkte van de zonnestraling verandert gedurende de dag, de tijd van het jaar en de weersomstandigheden. Om toch te kunnen rekenen met gegevens over de instraling, kan de totale hoeveelheid zonne-energie worden uitgedrukt in uren volle zon per m 2. Als internationale standaard geldt dat bij volle zon een vermogen van 1000 W per m 2 op.

Hoe hoog komt de zon vandaag? - NEMO Kennislin

Een van de belangrijkste factoren om de correcte oriëntatie van uw zwembad te bepalen, is de stand van de zon gedurende de dag. Als de zon uw zwembad opwarmt, kan dat aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Daarnaast is zwemmen in de volle zon ook veel aangenamer. Kijk daarom welke plekken in uw tuin de meeste uren zon hebben. Hou rekening met schaduw bij de ligging van uw zwembad. Uw huis en eventuele bomen in uw tuin kunnen voor schaduw zorgen Ga je in westelijke richting, dan wordt het per 15° 1 uur vroeger. Om 12 u GMT (dat is middag in Greenwich) is op 180° WL de dag pas begonnen.Ga je echter in oostelijke richting, dan wordt het per 15° 1 uur later. Dus op 180° OL is het dan 24 uur en bijgevolg breekt er hier een nieuwe dag aan Die was precies ook geinteresseerd in het zonneverloop voor zijn flat en is in de zomer op regelmatige tijdstippen van de dag eens komen kijken. Volgens hem staat de zon rond 14h-14h30 evenwijdig met de zijkant (dus zijterras al vol zon) en rond 18h 's avonds staat die al op het hoofdterras. Ideaal dus

Nog meer informatie over de zon vindt u op onze pagina's over de kalender. Tabellen en figuren met de positie van de zon aan de hemel gedurende dag en nacht en met de tijdstippen van begin en einde van de schemeringen zijn te vinden op de pagina's over de zon . Voor een meer interactieve webpagina voor de berekening van opkomst en ondergang, op een door u zelf te selecteren plaats kan u. • Zonvolgsysteem of tracker over één as (van der Valk Solartracker): een één-assig volgsysteem waarbij het besturingssysteem is gebaseerd op de stand van de zon op die dag, zie Foto 9. Het systeem volgt gedurende de dag de baan van de zon van oost naar west. Foto 6: vaste opstelling Foto 7: variabele opstelling (Schletter Var io Top positie van de zon dag, nacht en de seizoenen veroorzaken − ervaren dat we de maan in verschillende vormen zien − beseffen dat de aarde draait en beweegt t.o.v. van de zon (heelal) − onderzoeken hoe dag en nacht ontstaan (stand van de zon gedurende de dag en verloop van de schaduw) − inzicht krijgen in de draaiing van de

Zon of schaduw? Waar is het noorden in de tuin, en waar het zuiden? Handig om te weten in verband met de stand van de zon gedurende de dag. Teken daarom in tuinontwerpen ook een pijl richting het noorden op de plattegrond. In de praktijk is het fijn om zowel een zitplek in de zon als in de schaduw te hebben. Teken de terrassen als eerste Zon Positie en Sunrise Demo. Zon Positie toont u zonsopgang en zonsondergang, maar ook de zonne-pad op een augmented reality camera view voor elke dag van het jaar op uw huidige locatie. De handige data-scherm geeft u ook andere nuttige informatie, waaronder gouden uur en schemering keer. Deze app is een demo van de volledige versie van Sun. Vertalingen in context van Gedurende de dag in in Nederlands-Engels van Reverso Context: Afgezien van het feit goed ingericht en ruim deze kamers hebben een eigen terras aan hen die ideaal zijn voor het vangen van de zon gedurende de dag in alle privacy

De stand van de aarde ten opzichte van de zon en de

Verandering van de daglengtes in een grafiek Wetenschap

De zon komt altijd op in het oosten en draait gedurende de dag naar het zuiden om vervolgens in het westen onder te gaan. Hierdoor zal je wellicht denken dat de hoeveelheid zon in de tuin in ieder jaargetijde hetzelfde is, maar niets is minder waar. De hoogte van de zon kan immers verschillen per seizoen De zon beweegt gedurende een dag langs de hemel. Door deze scheve stand van de aardas zijn bepaalde plekken op aarde afwisselend meer en minder naar de zon gericht. In figuur 6.7a kun je zien dat wanneer het bij ons zomer is, de noordpool naar de zon is toegekeerd Deze schuine stand van de aardas is dan ook de oorzaak van de variërende duur van dag en nacht en van de afwisseling van de jaargetijden. Op of rond 21 maart staat de zon loodrecht boven de evenaar. Op deze dag begint op het noordelijk halfrond de astronomische lente, op het zuidelijk halfrond de astronomische herfst

Per seizoen staat de zon op een andere plek ten opzichte van de aarde en ook de timing verandert gedurende het jaar. In de winter als de zon vroeg ondergaat kan het Golden Hour al om vier uur 's middags beginnen terwijl dit in de zomer kan opschuiven naar een uurtje of negen op de avond. Ook het weer is per dag verschillend De ITCZ is gekoppeld aan de stand van de zon. Daar waar de zon loodrecht boven de aarde staat wordt het het warmst en stijgt lucht het makkelijkst op. Omdat de rotatie-as van de aarde gekanteld is staat door het jaar heen de zon niet altijd op dezelfde plek loodrecht boven de aarde. Het is ook de reden dat wij seizoenen kennen Probeer het met extra zonlicht! Het licht waar mensen gedurende de dag aan worden blootgesteld, beïnvloedt niet alleen wanneer ze gaan slapen, maar ook de kwaliteit van hun slaap. Dit is de uitkomst van een uitgebreid onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen De tweede is kijken naar de stand van de zon ten opzichte van de aarde - zeg maar de hoogte van de zon midden op de dag. Rond 21 juni bereikt de zon haar hoogste stand. Als je het moment bepaalt dat de zon haar hoogste stand bereikt, en wacht tot de zon opnieuw haar hoogste stand bereikt, ben je precies een jaar verder

Hou met de ligging ook even rekening met de stand van de zon gedurende de dag, je wilt niet continu tegen de zon in hoeven te kijken tijdens het spelen! Stap 2: Ondergrond geschikt maken. Zorg voor een zo vlak mogelijke en stevige ondergrond, dat wil zeggen slechts met een zeer lichte helling De hoogste stand van de zon (zenit) op de dag is in de winter aanmerkelijk lager dan in de zomer. Op onze breedtegraden is gedurende winter en voorjaar de zonkracht te laag om voor vitamine D-productie in de huid te zorgen. In de zomer is vroeg op de dag en laat in de middag de zonkracht vaak te laag voor vitamine D-productie De zon legt niet elke dag dezelfde afstand af in rechte klimming. Als we corrigeren voor de hierboven beschreven gevolgen van de ellipsvorm van de aardbaan, beweegt de zon gelijkmatig over de ecliptica. Die vormt echter een hoek met de hemelequator (23.5°), waardoor de zon niet elke dag dezelfde afstand aflegt in rechte klimming. Nochtans is. De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag

De stand van de aarde ten opzichte van de zon zorgt er niet alleen voor dat er verschillende daglengtes zijn, maar ook dat het niet overal op aarde even warm is. Doordat de zon recht op de evenaar staat, hoeft de zon maar een klein stuk door de dampkring. Hierdoor verliest de zon minder warmte dan boven of onder de evenaar De positie van de Zon in de hemel is een functie van zowel de tijd en de geografische locatie van de waarneming op aarde oppervlak 's. Zoals baan om de aarde van de zon in de loop van een jaar , lijkt de zon te bewegen ten opzichte van de vaste sterren op de hemelbol , langs een cirkelvormige baan genaamd de ecliptica

Zo kies je de beste planten voor je tuin | ImperfectDesign

Hoe zit het met de seizoenen? Weerplaza

Op deze pagina vindt u een zogenaamd analemma.Een analemma laat in een figuur de positie van de ware Zon op een vast tijdstip zien, gedurende een jaar.Zo variëert de hoogte van de Zon aan de hemel met de seizoenen, als gevolg van de scheve stand van de aardas.Dit is meetbaar in de declinatie van de Zon aan de hemel. . Daarnaast staat de Zon niet iedere dag om dezelfde tijd in het zuiden, maar. de zon waarneemt en het vlak van de evenaar van 23° onder dit vlak (± 21 december) tot 23° boven dit vlak (± 21 juni) en terug (met 0° op ± 21 maart en ± 21 september). De verandering in declinatie van de zon in de loop van één dag is zo gering (gemiddeld ¼°) dat men kan aannemen dat ze voor elke dag een vaste waarde heeft

Vanaf dan neemt het schijnsel weer af en wordt er steeds een stukje minder zichtbaar van de lichte kant van de maan. Zo'n proces van nieuwe maan naar volle maan noemen we de maancyclus. 1 maancyclus duurt ongeveer 29 dagen. En daar komt ons woord maand vandaan! Toon letterlijke tekst. Toon korte omschrijving Dat heeft tot gevolg dat je niet oneindig veel zonnepanelen op een plat dak van bijvoorbeeld 3 bij 6 kwijt kunt. De minimale afstand tussen 2 panelen is afhankelijk van een enkele factoren. Onder andere de stand van de zon. In de winter staat de zon lager en zijn de schaduwen het langst De islamitische kalender is een zuivere maankalender die gebaseerd is op de schijngestalten van de maan. Traditioneel begint elke maand bij de eerste zichtbaarheid van de maansikkel aan de westelijke horizon, als de zon net is ondergegaan. Daarom loopt elke dag in de islamitische kalender van zonsondergang tot zonsondergang

1 Welk deel van de zon zien wij? De fotosfeer (een gele kleur) Zonnevlekken zijn koelere plaatsen op de zon. Chromosfeer een dunne laag die zich boven de fotosfeer bevindt De Zon Cijfergegevens - diameter : km (109x de aarde) - temperatuur oppervlak : C - temperatuur van de kern : C - samenstelling : ± 75 % waterstof en ± 25% helium Energieproductie - gebeurt in de kern door kernfusie. Mallorca ontvangt veel zon gedurende het hele jaar, gemiddeld 2800 uur per jaar. In de zomermaanden schijnt de zon gemiddeld 10-11 uur per dag en in de wintermaanden rond de 5 uur. De rest van het jaar schijnt de zon gemiddeld 7 uur per dag. De zeetemperatuur van Mallorca ligt in juli, augustus en september rond de 25°C Zonatlas heeft de geschiktheid van bijna alle daken in Nederland in kaart gebracht. Door gebruik te maken van hoogtedata, weerdata, en invallende zonnestraling zijn de hellingshoek, oriëntatie, schaduwvlakken en daarmee de zonne-energie opbrengst van uw dak berekend. En wel op 30cm nauwkeurig! Lees meer over Zonatlas

Dagduur - Wikipedi

De stand van de planeten kan de activiteit van de zon beïnvloeden. De zon bevat 98 procent van de massa in het stelsel waar ook wij hier op de aarde deel van uitmaken Venus is de helderste planeet aan onze sterrenhemel.Doordat de planeet binnen de aardbaan om de Zon draait, staat Venus vanaf de Aarde gezien nooit al te ver van de Zon aan de hemel, al kan zij —in tegenstelling tot Mercurius— nog rond middernacht worden waargenomen wanneer zij op grote hoekafstand van de Zon staat. Hierdoor vinden we haar meestal aan de ochtend- of avondhemel, als een. Gedurende de dag bereikt de zon die hoogste stand dezer dagen rond half twee, en de hoogste zonkracht wordt doorgaans tussen 12 en 15 uur gemeten. De dikte van de ozonlaag varieert per seizoen, en.

Zwolle - Maandag start de dag met mogelijk wat nevel of mist. Gedurende de dag is er steeds meer ruimte voor de zon. Bij bijna geen wind wordt het maximaal 15 graden. Park de Wezenlanden Dinsdagochtend is er nog wat ruimte voor de zon. In de middag heeft bewolking de overhand en is er kans [ De tijd van het jaar in combinatie met de zonkracht zijn ook van invloed. Het tijdstip van de dag is bepalend voor de instralingsfactor. 4. Schaduw. Om te kijken of zonnepanelen geschikt zijn voor uw dak, moet er ook gekeken worden naar de schaduwval gedurende de dag Middag, het midden van de dag, was dan het ogenblik dat de zon het hoogst aan de hemel stond. Maar dat verschilde van streek tot streek en varieerde in de loop van het jaar (de tijdvereffening). Het spoorwegnet zorgde ervoor dat we in 1892 een eenheidstijd kregen, nl. Wereldtijd of UTC (het voormalige Greenwich Mean Time). België ligt immers.

Maar men moet van meer op de hoogte zijn dan alleen van de 18/6 en 12/12 cycli. Gedurende de dag varieert het zonlicht in golflengte en intensiteit op een manier die planten kunnen voelen met een intern mechanisme, bekend als de circadiane klok hand van de daglengte, en de lengtegraad aan de hand van de tijd van de middag in relatie tot Greenwich Mean Time. Er worden twee posities per etmaal verkregen omdat er ook een positie kan worden berekend aan de hand van de lengte van de nacht en het tijdstip van middernacht. Twee maal per jaar, rond 23 september en rond 20 maart, staat de zon. Thuiswerken onder de elektrische zon. In de Gadgetdesk bericht de wetenschapsredactie wekelijks over nieuwe apps en technische speeltjes. Zoals een 'biodynamische' lamp voor in het thuiskantoor. De Jolly James tafellamp van Sparkcel. De lamp is 's ochtends fel, gedurende de dag nog iets feller en dooft 's avonds uit. Beeld Sparckel Om de 4 jaar is er in onze tijdrekenening een schrikkeljaar (jaren die een veelvoud van 4 zijn). Eeuwjaren (veelvouden van 100) zijn geen schrikkeljaren TENZIJ ze deelbaar zijn door 400. Oorzaak van het probleem: - een jaar is gebaseerd op de aardrevolutie. - een maand op de draaibeweging van de maan rond de aarde en. - een dag op de aardrotatie Gedurende de ramadan vasten moslims, Het tijdstip daarvan verschuift iedere dag, afhankelijk van de stand van de zon en de maan. Tijdens de iftar wordt er uitgebreid eten gemaakt

op de: stand van zaken, marktadoptie, knelpunten en aanbevelingen. Lichtbehoefte van gewassen kan variëren gedurende de dag. De toepassing van ledverlichting heeft voor-delen in de vorm van energiebesparing en gaat beter waarbij met wind en zon-PV de voordelen van ee De meeste huizen beschikken over een terras met ramen die uitkijken op de woonkamer, op het zuiden. De lamellen moeten parallel met de façade worden geplaatst, als de lamellen geopend worden of op een kier worden gezet, zal gedurende de hele dag de zelfde hoeveelheid schaduw of licht op de façade worden geprojecteerd, gezien de zon van oost naar west gaat Hetzelfde artikel in de New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge verklaart hoe de erkenning door Constantijn van de zondag, de dag van de heidense zonaanbidding, samen met de invloed van het Manicheïsme, dat de ZOON van God met de fysieke ZON identificeerde, deze heidenen van de vierde eeuw, die nu massaal tot het christendom overgingen, een voorwendsel in handen gaf om hun. Het fenomeen wordt veroorzaakt door de huidige stand van de zon. Dat is gedurende twee uur per dag het geval en de situatie zal nog twee tot drie weken duren, stelt een verklaring van Land.

Vertalingen in context van gedurende de dag in Nederlands-Spaans van Reverso Context: Verdeling volgens natuurlijk patroon gedurende de dag De afbouw van de saleringsregeling loopt tot 2031. Hierna wordt de salderingsregeling afgeschaft. Dat ziet er zo uit: De salderingsregeling gaat verdwijnen. Desondanks blijven zonnepanelen een financieel aantrekkelijke investering. Als u slim omgaat met uw elektriciteitsverbruik, kunt u optimaal van uw eigen zonne-energie genieten

Stand Van De Zon, Maan, Sterren Box. Eén familie, drie generaties, balancerend over een brug tussen hoop en geloof in Indonesië.Leonard Retel Helmrich.. De afstand van de aarde naar de zon is ongeveer 150 miljoen kilometer. De omtrek van de aarde is 40.000 kilometer en is bij de globe ongeveer een meter. Hoe ver moet ik de zon vanaf hier (de plaats van de globe) plaatsen? Ongeveer 4 kilometer. Voor ons in de klas: ter hoogte van de Zandhaas, een graanmolen in Santpoort-Zuid waarvan ik hoop dat all Om gedurende de dag het verloop van de beschaduwing zichtbaar te maken is voor de volgene tijdstippen de beschaduwing gevisualiseerd: 09.00 uur - 11.00 uur - 13.00 uur De stand van de zon is op 21 maart en 21 september hetzelfde, er zijn daarom in deze studie alleen afbeeldingen opgenomen van 21 maart. 21 maart - 09.0 we de beweging van de hennen op vanaf het moment dat de luiken opengingen en dit gedurende de rest van de dag. schil gezien worden tussen zomer en winter door de stand van de zon, maar ook binnen een seizoen bij heldere hemel versus bewolking. Foto 17:. Voor dag en dauw op het stand bij de Zandwacht. Uiteindelijk waren we dan op het punt beland waar de auto geparkeerd kon worden, vlak bij een kunstwerk op het duin dat Zandwacht genoemd wordt. Volgens het navigatiesysteem stonden we midden in zee, maar gelukkig zat daar nog een heel grote zandvlakte tussen

4. Volle dag (24u) modus en nachtmodus van 12 u 5. 30 dagen stand-by tijd. Vereist gemiddeld 1 uur dagelijks, door de zon opgeladen te worden, 6. Makkleijk op te stellen, kan op elk plek buitenshuis geplaatst worden. 7. Vanwege het duurzaam materiaal, is het gehele product recyclebaar 8 14 Bijbelverzen over Gedurende De Dag. Meest relevante verzen. Hebt Gij hen nochtans door Uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn; de wolkkolom week niet van hen des daags, om hen op den weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hen te lichten, en dat,.

Dag van de garnaal 2017 op Lauwersoog. Zaterdag stond de visserijhaven van Lauwersoog weer in het teken van de Dag van de Garnaal. Dit evenement, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, trok weer veel bezoekers vanuit de provincies Groningen en Fryslân. Het bleef de gehele dag droog al was het 's morgens nog wel iets bewolkt en koud Gedurende de dag is er exact tachtig procent kans op regen en zal het eveneens in de avond miezeren. Voor de zaterdag betekent dat dat de coureurs op een zogeheten groene baan rijden, zoals dat ook het geval was tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Rubber wat op de baan lag, is dan weggespoeld. De kans op regen halveert echter en er is ruimte. De zonnewende (Latijn: solstitium oftewel zonnestilstand) is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste of zuidelijkste positie bereikt. De zon staat dan recht boven een van beide. /10/17 · Voor mensen die op de evenaar wonen is het makkelijk: op het midden van de dag staat de zon pal boven hun hoofd, althans op 21 maart en 21 september

Wist je dat wadi's helpen om het grondwaterpeil in standDe zomer is begonnen - Luc van GerrevinkErik van der Zee: Een alp in Nederland (10) – Schaduw

De schaduw van de poolstijl geeft op de wereldkaart aan waar de zon op dat ogenblik in haar hoogste stand staat, in het zuiden dus. Het is daar dan de echte middag. Op de achterkant van de schijf staat de wereldkaart voor het zuidelijk halfrond. De buitenring kan verdraaid worden De sterkte van de uv-straling wordt beïnvloed door de stand van de zon, de dikte van de ozonlaag, de bewolking, het verbranden als op een bloedhete dag. • Wolken houden de uv-straling gedeeltelijk tegen. Hoe meer bewolking, hoe minder uv-licht de aarde kan • Koel je huid gedurende 10 minuten af met natte doeke De schuine stand van de aardas, zowel ten opzichte van de maanbaan (die een hoek maakt van ongeveer 5° met het eclipticavlak) als ten opzichte van de aardbaan (23.5°), heeft voor gevolg dat de aantrekkingskracht van de maan (en ook in zekere mate de zon) de aarde een langzame tolbeweging laten maken rond de verticaal op het eclipticavlak